หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประมวลภาพภารกิจ เรือหลวงนเรศวร ในน่านน้ำต่างประเทศ

ประมวลภาพ เรือหลวงนเรศวร ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำต่างประเทศ ของการทำหน้าที่เป็นเรือฝึก ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนาย.. เมื่อช่วงต้นปี 2559
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งเรือที่ปฏิบัติราชการหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ โดยมี พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นการฝึกของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ณ ดาดฟ้าท้ายเรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นาวาเอก กระแสร์  เม่งอำพัน ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประมวลภาพการฝึกของนักเรียนนายเรือ..
คลิก! เข้าไปรับชมภาพ>
https://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/10680
http://www.navalattache-kl.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3193

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น