หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือ และการบินนานาชาติ “LIMA 2017”

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือ และการบินนานาชาติ “LIMA 2017” ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้หมวดเรือเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือ และการบินนานาชาติ "LIMA 2017" ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย... ระหว่าง 18 - 25 มีนาคม 2560 โดยมีนาวาเอกกฤติวุฒิ ขำน้อย ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บังคับหมวดเรือเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางเรือ และการบินนานาชาติ "LIMA 2017" โดยมีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือหลวงภูเก็ต และ เรือหลวงล่องลม ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย การเดินทางของหน่วยเรือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพเรือไทย และกองทัพเรือของประเทศมาเลเซีย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
กองทัพเรือ โดยทัพเรือเรือภาคที่ 3 จัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2017 ทรภ.3 (มรบ.ทรภ.3)

วันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. หมู่เรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2017 ทัพเรือภาคที่ 3 (มรบ.ทรภ.3) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 18 - 25 มี.ค.60 โดยมี นาวาเอกกฤติวุฒิ ขำน้อย ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บังคับหมู่เรือเดินทางไปร่วมนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2017 ทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.มรบ.ทรภ.3) โดยมีกำลังประกอบด้วย เรือหลวงภูเก็ต และ เรือหลวงล่องลม ออกเรือเดินทางเส้นทาง ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต - เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย กำหนดถึงที่หมายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น.


ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น