หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

พัน.ร.142 ฝึก กรม.ร.ผสม ศฝยว.ทภ.3 ..


การฝึกเป็นหน่วย กำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรมทหารราบ:
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ได้รับมอบหมาย ในการจัดกำลัง 1 กองพันทหารราบ นามหน่วย "พัน.ร.142" ในการฝึก เป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรมทหารราบ ประจำปี 2559 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

" รบยอด วินัยเยี่ยม "

*** THANK ***
SONG : FIGURE 09
ARTISTS : LINKIN PARK
SOUNDTRACK : BLITZKRIEG DEATH MIX : GODS AND DEMONS

การฝึกเป็นหน่วย กำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. 
*** ภารกิจ ***
ร.17 พัน.3 ได้รับมอบหมาย ในการจัดกำลัง 1 กองพันทหารราบ นามหน่วย “ พัน.ร.142 ” ในการฝึก เป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า ระดับกรม ร. ประจำปี 2559 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

บก.พัน. : ร.๑๗ พัน.๓

ร้อย.สสก. : ประกอบกำลังดังนี้
บก.ร้อย. : ร.17 พัน.3
มว.ค.81 : ร.17 พัน.3
มว.สื่อสาร. : ร.17 พัน.3
มว.ช่างโจมตี : ร.17 พัน.2
มว.ปืนโจมตี : ร.17
มว.ลาดตระเวน : ร.7

ร้อย.สสช. : ประกอบกำลังดังนี้
บก.ร้อย. : ร.17 พัน.4
มว.บริการ : ร.17 พัน.3
มว.ยานยนต์ : ร.17
มว.เสนารักษ์ :ร.17

ร้อย.อวบ. : ประกอบกำลังดังนี้
ร้อย.ร.1421 : ร.17 พัน.3
ร้อย.ร.1422 : ร.17 พัน.2
ร้อย.ร.1423 : ร.7 พัน.2

ทุกท่านสามารถชมภาพการฝึกได้ที่: https://www.facebook.com/media/set/?s...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น