หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

Royal Thai Army : BTR-3


VTR ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก BTR-3
การฝึกความพร้อมรบ พร้อมยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย ร.๒ พัน.๑ รอ. (ค่ายจักรพงษ์) จ.ปราจีนบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ.ภักดีแผ่นดิน จ.สระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น