หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

ประมวลภาพ เรือหลวงกระบุรี (457) ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ - ๔

เรือหลวงกระบุรี ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. – ๒๔ มี.ค.๕๙

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/kraburi/590405/590405.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น