หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี..

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ ประกอบด้วย ร.ล.สุโขทัย ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.ตาปี และ ร.ล.คีรีรัฐ ออกเรือฝึกยิงอาวุธประจำเรือ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่อ่าวไทย

ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/327-2016-12-19-03-42-36

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น