หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กองบิน ๗ ต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก เฉลิมพงษ์ พันธุระ ผู้อำนวยการ กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำคณะนักเรียนนายร้อย เข้าเยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่มา: http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/7-2/wing7news/135-y59/nov59/1124-2016-11-29-02-43-26.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น