หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ร.ล.แหลมสิงห์ : การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าว

หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว (มวฝ.กตอ.กร.) ประกอบด้วย ร.ล.หัวหิน ร.ล.ราชฤทธิ์ ร.ล.สู้ไพรินทร์ และ ร.ล.แหลมสิงห์ ออกฝึกห้วง Sea Phase บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ 14 -16 ธ.ค.59 โดยการฝึกประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่
การเดินเรือผ่านช่องทางกวาด (Leadthrough EX)
การจัดเรือฉาก (SCREENEX)
การแปรกระบวน (MANEX)
การรับส่งสิ่งของในทะเล (RASEX)
การสื่อสารทางทัศนะ (NAVCOMEX)
การบรรณสาร (PUBEX)
การป้องกันภัยทางอากาศ (AAW)
การรบผิวน้ำ (ASUW)
การทอดสมอทางยุทธวิธี
การนำเรือแบบ Blind Pilotage
การตรวจค้น
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAREX)
และการประลองยุทธิ์ (ร.ล.กระบุรี เข้ารวมกำลัง) ประลองยุทธิ์ร่วมกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล. นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.สุโขทัย ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.ตาปี และ ร.ล.คีรีรัฐ โดยมีอากาศยานเข้าร่วมการฝึก แบบ F-27 Mk 200 ฮ. Super lyxn 300 และ EC-145 /By Admin ต้นปืน 561
ยิงทำนองยุทธ์ :> ร.ล.แหลมสิงห์ ทำหน้าที่ SAG Bravo COM (Surface Action Group Bravo Commander) โดยมีเรือใน SAG ประกอบด้วย ร.ล.แหลมสิงห์ และ ร.ล.สู้ไพรินทร์ เข้าใช้อาวุธต่อเป้าพื้นน้ำ ในการฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ของกองเรือตรวจอ่าว เมื่อ 21 ธ.ค.59 โดยในใช้อาวุธ ได้แก่
ปืน 76/62 Oto Melara
ปืนกล 30 MSI
และ ปืนกล .50 นิ้ว
By Admin ต้นปืน561
การเดินเรือในทัศนวิสัยจำกัด.. Blind Pilotage เป็นการฝึกการนำเรือ ด้วยชุดนำเรือโดยมี "ต้นหน" หัวหน้าแผนกเดินเรือ เป็นผู้ดำเนินการในการวางแผนเส้นทาง กำหนดที่หมาย แบริ่ง ระยะ อันตรายต่างๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในน่านน้ำจำกัด หรือ ในบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น
ในการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ประจำปี งป.60 ร.ล.แหลมสิงห์ ได้ฝึกการนำเรือในทัศนวิสัยจำกัด (Blind Pilotage) ในเส้นทาง เกาะกูด ถึง เกาะไม้ซี้ใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนำเรือของชุดนำเรือ โดยได้ปิดม่าน หน้าต่างสะพานเดินเรือ และเดินเรือด้วยระบบเรดาร์เพียงอย่างเดียว / By Admin ต้นปืน 561
ประมวลภาพการฝึก..


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น