หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex

ข้อมูลรายละเอียของกล้อง PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex กล้องเล็งและตรวจการณ์สำหรับผู้บังคับรถที่ติดตั้งอยู่บนรถถัง OPLOT โดยเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ State Enterprise Research and production complex «Photoprylad» ประเทศยูเครน ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งกล้องเล็งของพลปืนแบบ 1G46M และ กล้องเล็งสร้างภาพด้วยความร้อนแบบ PTT-2 สำหรับรถถัง OPLOT.. ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกที่น่าสนใจลองคลิกเข้าไปดูที่นี่ครับ PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex และ Research and production complex «Photoprylad»

PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex
PNK-6 is designed to fulfill the following tasks:

- observation and recognition of ground and aerial targets from the tank commander’s workstation under day-light and night visibility conditions;
- target range measurement using a laser rangefinder
- target designation for the gunner;
- aimed fire from the gun and coaxial machine-gun from the commander’s workstation in the backup or semi-automatic autonomous backup control mode (in case of the gunner’s fire control system failure);
- fire by guided weapons in the backup mode using the gunner’s thermal imaging channel.
The sight is mounted in the T-84 tank fire control system and can also be used to upgrade the T-64B, T-72 and T-80 tanks.
PNK-5 consists of a sighting rangefinder with a thermal camera, an electric unit, a head control unit, a gun position sensor with a parallelogram drive and a switching unit which provides the sight coupling with the tank fire control system.

Main specifications
--------------------------------------------------------------------------------------------
Field of view stabilization: independent, two-axes

--------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilized sight line guidance angles, deg,
- downwards17+
- upwards65+
- in the horizontal plane360хn 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Visual channel magnification factors, X
1.2; 6.0; 12.0

--------------------------------------------------------------------------------------------
IR imager spectral range, µm
8-12

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tank size targets detection range, m:
- for daylight environment 5500+
- for no light environment in the wide field of view 4000+

--------------------------------------------------------------------------------------------
Target distance measurement range, m
200....9500 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Rms error of target range measurement
by the laser rangefinder, m±5

--------------------------------------------------------------------------------------------
Readiness time, min5 or less

--------------------------------------------------------------------------------------------
27V DC power consumption,W500 or less 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Weight, kg400

--------------------------------------------------------------------------------------------


ภาพกล้องตรวจการณ์ Panoramic PNK-6 ที่ติดตั้งอยู่กับรถถัง OPLOT เมื่อมองจากภายนอก


ภาพภายในสถานีของผู้บังคับรถ แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของกล้อง PNK-6 ที่ติดตั้งอยู่กับรถถัง OPLOT


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น