หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยม เรือหลวงสุโขทัย


พล.ร.ต.ดุษฎี สังขปรีชา ผบ.กฟก.๑ กร.พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของ ร.ล.สุโขทัย เพื่อรับทราบปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ทลท.กทส.ฐท.สส.อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๔

ภาพข่าวจาก: ข่าว/กิจกรรม กองเรือฟริเกตที่ 1

ร.ล.สุโขทัย
ประเภทเรือ                  เรือคอร์เวต
วางกระดูกงู                  ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๗ ต่อที่ สหรัฐอเมริกา
ขึ้นระวางประจำการ       ๑๙ ก.พ.๒๕๓๐
ระวางขับน้ำเต็มที่          ๙๖๐ ตัน
ขนาดความยาว             ๗๖.๘ เมตร ความกว้าง ๙.๖ เมตร
กินน้ำลึก                      ๔.๕ เมตร
ความเร็วสูงสุด              ๒๔ นอต  มัธยัสถ์ ๑๘ นอต
รัศมีทำการ                    ๓,๕๖๘ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์


ระบบอาวุธ:
ปืน 76/62 มม. ๑ กระบอก
ปืน 40L70 มม. แท่นคู่ ๑ กระบอก

ปืน 20 มม. ๒ กระบอก
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ ฮาร์พูน ๒ แท่น (๘ ท่อยิง)
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ แบบ อัลบราทรอส ๑ แท่น (๘ ท่อยิง)
ท่อตอร์ปิโด ๒ แท่น(๖ ท่อยิง)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น