หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความก้าวหน้าในการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.994

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าในการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.994 ล่าสุด ซึ่งเรือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ลำ โดยเรือ ต.994 เป็นลำแรกสร้างที่กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ส่วนอีกสองลำคือเรือ ต.995 และ ต.996 สร้างที่บริษัท Marsun Company Limited อู่ต่อเรือภาคเอกชนของคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อเรือประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก
กำหนดพิธีปล่อยเรือ ต.994 ลงน้ำ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994 ลงน้ำ ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. นี้ ซึ่งภายหลังปล่อยเรือ ต.994 ลงน้ำ กองทัพเรือจะส่งเรือไปติดตั้งระบบเรดาร์ และเครื่องควบคุมการยิงที่ป้อมพระจุลฯ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ พร้อมทำการทดสอบเพิ่มเติมตัวเรือว่ามีข้อขัดข้องหรือไม่ ก่อนส่งมอบและบรรจุเข้าประจำการในเดือนกันยายน (ที่มา: http://www.naewna.com/news.asp?ID=266338)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น