หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ


General Tan Sri Dato’Sri bin Daud ผู้บัญชาการ ทหารอากาศมาเลเซีย ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ส่วนกองทัพอากาศ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) โดยในโอกาสเดียวกันนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) จำนวน ๒ เครื่อง จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เยือนกองทัพอากาศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย


การประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ส่วนกองทัพอากาศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย


การฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการทางอากาศผสม ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศมาเลเซีย โดยใช้เครือข่ายสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมการสั่งการและควบคุมที่ทันสมัยส่งผลให้สายการบังคับบัญชารวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบัติการทางอากาศของทั้งสองกองทัพอากาศ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศเพื่อร่วมกันเป็นกองทัพอากาศที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียในอนาคต


สำหรับกำหนดการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ดังนี้
-ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
-ประชุมวางแผนการฝึกขั้นสุดท้าย (FPC) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๑
-การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ในปี ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมาที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น