หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GRIPEN 39 C ทำการบินทดสอบในการขึ้นลงสนามบิน กองบิน ๕


กองทัพอากาศ โดย กองบิน ๗ จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ GRIPEN 39 C ทำการบินทดสอบในการขึ้นลงสนามบิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เป็นผู้ทำการบินในเที่ยวบินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน GRIPEN 39 C มีขีดความสามารถใช้สนามบินที่มีระยะทางวิ่งสั้น ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา:  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น