หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ตัดสินใจเลือก Gripen เป็นเครื่องบินรบใหม่


30 November 2011, in Press Release
The Swiss government has decided to select Gripen as its future multirole fighter aircraft for the Swiss Air Force.

Given that Switzerland is known globally for applying highest procurement standards and requesting state-of-the art technologies, Saab is both proud and delighted that Gripen has been chosen as the Swiss Air Force's future multirole fighter aircraft.

"The Swiss type-selection confirms that Saab is a market-leader in the defence and security industry and that Gripen is a world-class fighter system that provides the best value for money”, says Håkan Buskhe, President and CEO Saab.

The Gripen programme will create a long-term partnership between Switzerland and Sweden. Saab assures Switzerland a long-term strategic industrial co-operation aimed at creating sustainable high tech jobs, transferring technology and generating export business.

Saab stands prepared to start negotiations and await the next steps of the process.

Gripen is in service with the Swedish, Czech Republic, Hungarian, South African and Royal Thai Air Forces. The UK Empire Test Pilots’ School (ETPS) is operating Gripen as its advanced fast jet platform for test pilots worldwide. Saab is also delivering successful industrial co-operation programmes in Czech Republic, Hungary and South Africa.


Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2011---11/Saab-proud-about-Swiss-government-selecting-Gripen/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น