หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

VTR: สาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ของทหารปืนใหญ่..* และการฝึกเป็นหน่วย ร้อย.จลก. ป.พัน.711 ประจำปี 2559**


การจัดการแสดงสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ของทหารปืนใหญ่ ให้กับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 59 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เขาพุโลน)

การฝึกเป็นหน่วย ร้อย.จลก. ป.พัน.711 ประจำปี 2559 ด้วย จลก.31 และ SR4

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมอยากให้ซื้อซีซ่าร์รุ่นใหม่อีกซักล็อดนึง

    ตอบลบ