หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม.. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1541

ที่มา: Cobra Gold Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น