หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) : พร้อมปฏิบัติราชการ

ร.ล.แหลมสิงห์ เรือตรวจการณ์ปืน ฝีมือคนไทย ตั้งแต่การออกแบบ การต่อเรือ และการติดตั้งระบบต่างๆ ยังมีความพร้อมปฏิบัติราชการ โดยที่ผ่านมา ได้รับหน้าที่เป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (Surface Warfare Officer Course) หัวข้อ ยุทธวิธีเรือยนต์เร็วโจมตี และ ในช่วงปลายเดือน จะรับหน้าที่เป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ต้นปืน (Gunnery Officer Course) ในหัวข้อ การควบคุมการยิงพื้นน้ำ และ ยิงฝั่ง ด้วยเครื่องควบคุมการยิงแบบ Mirador
By Admin ต้นปืน561
ที่มา: เรือหลวงแหลมสิงห์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น