หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดต้นแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. บนรถสายพาน 30 แบบ 85

โครงการวิจัยและพัฒนาชุดต้นแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. บนรถสายพาน 30 แบบ 85 ในส่วนของ โรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง สังกัดกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก.. น่าสนใจครับ!


ทดสอบทำการยิงครั้งล่าสุด วันที่ 16 สิงหาคม 2555

ที่มา: http://thaiomrd.comuf.com/mainomrd.ph / ที่มาข้อมูล รง.ซอค.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น