หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๗

กองบิน ๗ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ โดย นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการกองบิน ๗ คนเดิม มอบส่งหน้าที่ ให้ นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร เป็นผู้บัญชาการกองบิน ๗ ทำหน้าที่ ต่อไป ณ ลานอากาศยานกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕


ที่มา: wing7RTAF

13 ความคิดเห็น: