หน้าเว็บ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กองทัพเรือไทยร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ฝึก PASSEX ๕ สิงหาคม นี้


กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ทำการฝึก PASSEX ร่วมกับเรือรบสหรัฐ ฯ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีนาวาเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นผู้อำนวยการฝึกการฝึก PASSEX ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ พร้อมกับรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกกับเรือรบสหรัฐ ฯ นำมาพิจารณาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยฝ่ายไทยจัดเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ (S-70B) ๑ ลำ เข้าร่วมการฝึก ฯ กับเรือรบสหรัฐ ฯ ชื่อUSS.Gorge Washington (CV73) และเรือคุ้มกัน (ที่มา : กร.)

ข่าวจาก: ข่าวกองทัพเรือ

Photos: flickr.com / USS Essex Flight Operations with the Royal Thai Navy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น