หน้าเว็บ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Gallery: ฝูงบิน F-5E กองบิน 21


แกลเลอรี่ภาพของเครื่องบินขับไล่ F-5E (Shark Nose) ฝูงบินขับไล่สกัดกั้น 211 กองบิน 21 อุบลราชธานี เป็นภาพถ่ายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ซึ่งทางฝูงบินได้ทำการซักซ้อมสำหรับงานพิธีครบรอบ ๓๐ ปี บ.ข.๑๘ ข/ค (F-5E/F Shark Nose) ที่มีกำหนดจัดขึ้น ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554.. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ ภาระกิจพิชิตฟากฟ้า... ฝูงบิน F-5E กองบิน 21 ภาค 21 ความคิดเห็น: