หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ”




ตามที่ กองทัพอากาศ ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” โดยเชิญชวน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เข้าร่วมการประกวด เพื่อนำผลงานจากการประกวดตราสัญลักษณ์ไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ จำนวน ๗๕ ราย รวม ๑๔๐ ผลงาน ผลการตัดสินการประกวด มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิระศักดิ์ กัณตีเลิศ จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสานิต เธียรวรคุณ กรุงเทพฯ
สำหรับกำหนดการมอบรางวัล คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และจัดทำของที่ระลึก การจัดงานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวจาก : ข่าวทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น