หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

การฝึกผสม SINGSIAM 2010 - 2

จาก:


ฝึกผสม SINGSIAM 16/2010 | Facebook 
การฝึกผสม SINGSIAM เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสิงคโปร์ โดย การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 16 ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการฝึก ...
www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.144372325598479.22480... - แคช


  • รูปภาพการฝึก SINGSIAM 2010 - Manoeuvring EX

  • ภาพจากการฝึก SINGSIAM 2010


  • SINGSIAM 2010 Exercise Between Royal Thai Navy and...

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น