หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เครื่องบินประจำการกองบิน 7


กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นฐานบินรบหลักของกองทัพอากาศไทย ทางภาคใต้ ซึ่งมีภารกิจให้ความคุ้มครองปกป้องน่านฟ้าของไทยครอบคลุมทั้งภาคใต้รวมทั้งทะเลอาณาเขตฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปัจจุบันกองบิน 7 ประกอบด้วยหน่วยบินจำนวน 2 ฝูงบิน คือ ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 702 มีเครื่องบินประจำการ ดังนี้...

เครื่องบิน Gripen 39 C/D

ผู้สร้าง
บริษัท Saab ประเทศสวีเดน
เครื่องยนต์
Volvo Aero Corporation RM 12 Turbofan จำนวน ๑ เครื่อง
ให้แรงขับ ๑๘,๑๐๐ ปอนด์
กางปีก
๒๗ ฟุต ๖ นิ้ว
ยาว
๔๖ ฟุต ๓ นิ้ว (๔๘ ฟุต ๕ นิ้ว สำหรับเครื่องสองที่นั่ง)
สูง
๑๔ ฟุต ๘ นิ้ว
น้ำหนักเปล่า
๑๔,๙๖๐ ปอนด์
น้ำหนักสูงสุด
๓๐,๘๐๐ ปอนด์
ความเร็วสูงสุด
๒.๐ เท่าของความเร็วเสียง และ supersonic ในทุกความสูง
เพดานบิน
๖๕,๐๐๐ ฟุต
รัศมีปฏิบัติการ
๕๐๐ ไมล์ทะเล
บินได้นาน
๒ ชั่งโมง ๓๐ นาที
การปฏิบัติภารกิจ
การบินสกัดกั้น ,การบินโจมตี และการบินลาดตระเวนทางอากาศ
ระบบอาวุธ
สามารถใช้ระบบอาวุธได้หลายรูปแบบ เช่น AIM-120 AMRAAM ,AIM-9M , AGM-65 Maverick ,ระเบิดอเนกประสงค์ Mk Series และ RBS-15F เป็นต้น


เครื่องบิน Saab 340 AEW

ผู้สร้าง
บริษัท Saab ประเทศสวีเดน
เครื่องยนต์
Turboprop GE CT7-9B  จำนวน ๒ เครื่อง ให้แรงขับเครื่องละ ๑,๗๓๐ แรงม้า
กางปีก
๗๐ ฟุต ๔ นิ้ว
ยาว
๖๔ ฟุต ๙ นิ้ว
สูง
๒๒ ฟุต ๑๑ นิ้ว
น้ำหนักสูงสุด
๒๘,๙๔๑ ปอนด์
ความเร็วสูงสุด
๒๔๕ ไมล์ทะเล/ชั่วโมง
เพดานบิน
๒๕,๐๐๐ ฟุต
บินได้นาน
๕ ชั่วโมง
ระบบเรดาร์
เรดาร์ควบคุมและแจ้งเตือนภัยในอากาศแบบ Active Phased-Array
Pulse-Doppler Radar สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศ บนพื้นดิน และพื้นน้ำ รัศมีการตรวจจับเป้าหมายประมาณ ๒๔๗ ไมล์ทะเล

เครื่องบิน F-5

ประเภท                              ขับไล่ 1 หรือ 2 ที่นั่ง
เครื่องยนต์                         Two General Electric J85-GE-13
แรงขับ                               GE-4,080 ปอนด์
                                          PW-1,850 ปอนด์
กางปีก                               25 ฟุต 3 นิ้ว
ความยาว                           47 ฟุต 2 นิ้ว
ความสูง                             13 ฟุต 2 นิ้ว
น้ำหนัก                               GE-20,676 ปอนด์
                                           PW-20,677 ปอนด์
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด             24,676 ปอนด์
ความเร็วสูงสุด                    925 Mph
พิสัยบิน                               2,595 กิโลเมตร

ที่มา : เว็บไซต์กองบิน 7 กองทัพอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น