หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

เตรียมพิธีปล่อยเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลงน้ำ ..

เรือหลวงท่าจีน (เรือฟริเกตสมรรถนะสูง) ลำใหม่ล่าสุดของ กองทัพเรือไทย กำลังเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมนำมาประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันจันทร์ที่ 23 ม.ค.60 นี้ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

เรือลำดังกล่าว ต่อโดยบริษัท DSME ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งคาดว่าจะเข้าประจำการในปี 2561

กองทัพเรือ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งองค์วัตถุ องค์บุคคล และ องค์ยุทธวิธี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เราจะเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันได้ถึงเสรีภาพในการใช้ทะเล ของประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งนี้ ด้วยความพยายามที่จะเป็นเลิศให้สมกับ motto ของ ผบ.ทร. ที่ว่า "To Become The Best"
By Admin ต้นปืน561 / ที่มา: Navy For Life
เรือหลวงท่าจีน (471) .. /ภาพจาก: พัทธนันท์ สงชัย

RTAF F-5E (F-5T TIGRIS) SOLO DISPLAY

RTAF F-5E (F-5T TIGRIS) SOLO DISPLAY by "BOOZE" : วันเด็ก 2560 — ที่ ฝูงบิน211 กองบิน21 อุบลฯ
นักบิน F-5 กับนามเรียกขานเรียงจากซ้ายไปขวา SNOOPY, DUSTY, ULTRA, SLIP, BOOZE
คลิก! เข้าไปรับชม VDO

ที่มา: We love F-5

ร.11รอ.- ทหารบก 20 กองพันกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2560

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาส วันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

โดยก่อนเข้าสู่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล มีการฉายวีดิทัศน์ความยาว 30 นาที นำเสนอการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกผ่านจอภาพ LED 2 ส่วนได้แก่ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบก โดยนำเสนอ 3 ประเด็น คือการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ความทันสมัยของยุทธโธปกรณ์ และความเข้มแข็งของกำลังพล และอีกส่วนได้แก่ การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกประกอบด้วยการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวนำปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสาส์นของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีใจความสำคัญว่าขอให้ทหารทุกนาย ทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ สำนึกและตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันประเทศ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทยเพื่อความมั่นคง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามัคคี มีวินัย ยึดมั่นในเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของส่วนรวมอย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นทหาร 20 กองพัน ได้เริ่มการสวนสนาม ซึ่งกำลังพลในปีนี้มาจากจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 1 มี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม /235 พีรบูรณ์. ส่งทางเน็ต :  พัทธนันท์ สงชัย
คลิก! เข้าไปรับชม VDO

งานวันเด็กจากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ | 14-01-60 | ..วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่ พล.ม.2 รอ. สนามเป้า


ประชาชนพาบุตรหลานเข้าชมรถถัง เครื่องบินฮอลิคอปเตอร์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ทางกองทัพบกนำมาโชว์ให้เด็กๆได้ชื่นชมและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีทหารคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60

คลิก! เข้าไปรับชม VDO

วันเด็ก 2560 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง


บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง ..

วันเด็กแห่งชาติ 2560 Children's Day 2017


บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง ..