หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภาพล่าสุดของเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร (421, 422)

ภาพล่าสุดของเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ที่ได้เข้ารับการปรับปรุง ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลเดช ..

 ปืน MSI DS-30 ติดตั้งอยู่ที่กราบ ซ้าย-ขวา ของเรือ ตรงบริเวณกราบข้างโรงเก็บอากาศยาน ซึ่งขณะนี้กำลังอินติเกรดระบบอยู่
 ตำแหน่งที่ติดตั้งเสาอากาศ SATCOM อยู่ตรงบริเวณท้ายเรือเหนือหลังคาโรงเก็บอากาศยาน

ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก: Sakharet Mitarapanon - Attapol Pengpron Military technology lover club

เรือหลวงปัตตานี (511)

ภาพเรือหลวงปัตตานี (511) เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ของกองทัพเรือไทย ในขณะเข้าอู่แห้ง เพื่อรับการซ่อมบำรุง ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ..


และรูปภาพลำดับที่ 3 - 5 เพิ่มเติมมาจาก: Attapol Pengpron Military technology lover club

กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ - การฝึก ภาค หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2557 (ตั้งแต่เริ่มจนจบภารกิจ) ..

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑


พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑ พื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.คำรณสินธุ และ ร.ล.ล่องลม เพื่อบำรุงขวัญกำลังพลประจำเรือ รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเรือ


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/167-2014-10-22-04-45-45