หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองทัพอากาศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ

นาวาอากาศเอก กฤษฎา เสียงก้อง รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน จากกองทัพอากาศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมกิจการช่างอากาศ ณ แผนกช่อมบริภัณฑ์ ๒ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒
ที่มา: http://www.dae.rtaf.mi.th/index.php/news-2/699-news-guest-vietnam

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการติดตามปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.18 (F-5 E/F) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการ

นาวาอากาศเอก กฤษฎา  เสียงก้อง รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ นำคณะกรรมการติดตามปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.18 (F-5 E/F) เข้าตรวจเยี่ยม ความก้าวหน้าโครงการ ณ กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ที่มา: http://www.dae.rtaf.mi.th/index.php/news-2/695-news-visit-f5-wing21

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประมวลภาพกำลังทางเรือของ กองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ ในการฝึกผสม CARAT 2019

กองทัพเรือไทย - สหรัฐฯ ทำการฝึกในทะเล (SEA PHASE) ในการฝึกผสม CARAT 2019

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล (SEA PHASE) ในการฝึกผสม CARAT 2019 ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995 โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก หรือ Commander Logistics Group Western Pacific ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การฝึกผสม CARAT ระหว่าง กองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 25 โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2019 และ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019 โดยมี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการฝ่ายสหรัฐฯ
สำหรับการฝึก CARAT 2019 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะ
ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ เรือ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT) เรือ USNS MILLINOCKET - T-EPF 3 (MNT) เรือ USS PATRIOT- MCM 7 (PAT) เรือ USS PIONEER-MCM 9 (PIO) เข้าร่วมทำการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และอากาศนาวีประกอบด้วย เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ F-27 (ฟอกเกอร์) เครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนีย) เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B (ซีฮอว์ค) เข้าร่วมทำการฝึกในทะเลครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

CARAT Thailand 2019 ...

CARAT Thailand 2019 PHOTEX images complements of our Royal Thai Navy partners:
#NavyPartnerships #CARAT #RoyalThaiNavy
Continuing 25 years of partnership - US and Thailand begin CARAT Thailand 2019.
#NavyPartnerships #CARAT
https://www.dvidshub.net/…/quarter-century-naval-partnershi…
U.S. Coast Guardsmen and Royal Thai Navy SEALs are working on combined visit, board, search, and seizure capabilities during CARAT Thailand 2019:
USS Pioneer and USS Patriot are underway for a mine countermeasures exercise with the Royal Thai Navy:
https://www.dvidshub.net/…/us-mine-countermeasures-ships-de…
#CTF76 #MCM7 #MCM9 #CARAT #DESRON7
U.S. and Royal Thai Navies' cooperative dive efforts on display during CARAT Thailand:
#CARAT #NavyPartnerships #RTN #MDSU
https://www.dvidshub.net/…/joint-dive-exercise-with-royal-t…
US and Royal Thai Navies conduct a controlled mine detonation during CARAT Thailand 2019:
https://www.dvidshub.net/…/us-royal-thai-navies-conduct-con…
#CARAT #NavyPartnerships
ที่มา: CARAT - Cooperation Afloat Readiness and Training

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

CMS the BRAIN of BRP Jose Rizal and BRP Antonio Luna Frigates Warships

Hanwha Systems, the chosen supplier of the combat management systems (CMS) for the Philippine Navy’s upcoming frigates, opened up its facilities to Philippine media recently.
The CMS is considered the “brain” of warships, which integrates its weapons, communication and navigation, and sensors systems for naval combat.
Manila-based reporters were given a chance to have a quick look at the integrated combat management systems’ test site for BRP Antonio Luna (FF-151), the second missile-capable frigate which formally started its construction this week.
The selection of the CMS for the first purposely-built missile-capable frigates of the Philippine Navy attracted public attention last year.
Then Navy chief Vice Adm. Ronald Joseph Mercado was unceremoniously relieved from his post in late December 2017 for insisting on Tacticos Thales as CMS, as the system has been branded as a proven technology and capable of data integration with other modern navies.
Tacticos Thales is compatible with Tactical Data Link 16, a military data exchange network used by the navies of NATO, the United States, and other countries. Hanwha System’s Naval Shield compatibility with TDL 16 is still being developed.
Shipbuilder Hyundai Heavy Industries recommended two brands of CMS for the Philippine ships — Tacticos Thales and Hanwha Systems. While it first offered Tacticos Thales to the Philippine Navy, it later switched to Naval Shield of Hanwha Systems.