หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เรือหลวงท่าจีน (ลำที่๓) ถึงไทย ๖ ม.ค.๖๒ นี้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑ พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ทำพิธีรับมอบเรือหลวงท่าจีน ณ อู่  Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) เกาหลีใต้ แล้วจะถึงไทย ๖ ม.ค.๒๕๖๒  และเข้าประจำการในกองเริอยุทธการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในยุคปัจจุบัน มีความต้องการ เรือฟริเกต๒ ลำ เพื่อทแทนเรือฟริเกตชุด เรือหลวงพุทธยอดฟ้า และ เรือหลวงพุทธเลิศหล้า ที่ปลดประจำการไปแล้ว และกำลังจะปลดประจำการตามลำดับ และเพื่อความมั่นคงของประเทศ

รงการจัดหา เรือฟริเกตสมรรถนะสูงชุดดังกล่าว กองทัพเรือได้กำหนดสเปกต่างๆ พร้อมเปิดให้บริษัทอู่ต่อเรือจากต่างประเทศเข้ายื่นเสนอแบบเรือให้ทางคณะกรรมการคัดเลือกของกองทัพเรือพิจารณา โดยมี ๑๓ บริษัทอู่ต่อเรือจากประเทศในยุโรป อาทิ เยอรมนี สเปน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และจากเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ เสนอตัวเข้ามาแข่งขันให้พิจารณาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละบริษัทแล้วตัดออกจนเหลือเพียง ๕ บริษัทอู่ต่อเรือ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย คือ จีน อิตาลี สเปน และแดวู กับฮุนได ของเกาหลีใต้ และมีการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งมีเพียง บริษัท ที่ผ่านคุณสมบัติ คือ บริษัทจากประเทศสเปน และ บริษัทแดวู จากประเทศเกาหลีใต้
 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินใจเลือกบริษัทแดวู ของเกาหลีใต้ เป็นผู้ต่อเรือให้กองทัพเรือไทยในราคา ๑.๔๖ หมื่นล้านบาท เนื่องจากบริษัทแดวู มีขีดความสามารถในการสร้างเรือที่มีประสิทธิผลทางยุทธการในการปราบเรือดำน้ำ ภายใต้งบประมาณของกองทัพเรือที่มีอยู่กำจัด

ทั้งนี้เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำที่สอง มีแผนจะต่อภายในประเทศไทยตามการถ่ายทอด Technology จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บริษัท DSME. จำกัด และ บริษัท ไฮเทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทผู้แทนในประเทศไทยของบริษัท DSME จำกัด) ได้ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับกองทัพเรือ และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด บริษัท ในด้านความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อม สร้าง และดัดแปลงเรือ ของกรมอู่ทหารเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ ต่อมาได้ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า “เรือหลวงท่าจีน ”ซึ่งนับเป็นเรือหลวงท่าจีน ลำที่๓ ของกองทัพเรือ

เรือหลวงท่าจีน (ลำที่๓) ต่อโดยบริษัท DSME (DAEWOO Shipbuilding & Marine Engineering CO., LTD.) ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเรือดำเนินการ ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างปี ๒๕๕๖ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นแบบที่พัฒนามาจากเรือพิฆาตชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I)

เรือฟริเกตลำนี้ออกแบบและสร้างเรือ โดยใช้มาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกา และกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี เป็นแบบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นสมาชิกของ IACS (International Association of Classifications Society) โดยแบบเรือดังกล่าว มีระวางขับน้ำสูงสุด ๓,๗๐๐ ตัน ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ๓๐ นอต ระยะปฏิบัติการประมาณ ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล กำลังพล ๑๓๖ นาย
เรือลำนี้ออกแบบโดยใช้ Stealth Technology และลดการแพร่คลื่นแม่เหล็กตัวเรือ รวมทั้งลดการแพร่เสียงใต้น้ำ ติดตั้งระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งสามารถปฏิบัติการรบได้ทั้ง ๓ มิติ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ

เรือหลวงท่าจีน (ลำที่) เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบได้ ๓ มิติ คือ การปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ การปฏิบัติการสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ และการปฏิบัติสงครามผิวน้ำ โดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ เฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือ ในการรับ-ส่ง เฮลิคอปเตอร์ และนำ เฮลิคอปเตอร์เข้าเก็บในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ได้
นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบตรวจการณ์ และระบบอาวุธในการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งระบบอาวุธและระบบอำนวยการรบยังได้ออกแบบให้มีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบการรบของเรือฟริเกต ชุด เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้ เป็นผลทำให้การปฏิบัติการรบร่วมในลักษณะกองเรือ (Battle Group) รวมทั้งการปฏิบัติการรบร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปฏิบัติการรบได้ทั้ง ๓ มิติ รวมทั้งป้องกันตัวเองในระยะประชิด ตามมาตรฐานยุโรป สหรัฐฯ และกองทัพเรือที่มีใช้งานและกำลังจัดหา
ส่วนของ platform system มีดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ (Flight Deck) และโรงเก็บอากาศยาน สามารถใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ขนาด ๑๐ ตัน ได้ เช่น S 70B Sea Hawk, MH –60S Knight Hawk มีอุปกรณ์ช่วยการลงจอด (landing aids แบบ harpoon grid) มีระบบและอุปกรณ์การลงจอด ยึดตรึง เคลื่อนย้าย เฮลิคอปเตอร์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ level 2 class A ตามมาตรฐาน US Navy Standard NATO

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ร.ล.ท่าจีน

พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธีรับมอบ ร.ล.ท่าจีน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
http://www.frigate1.com/index.php/th/news/668-2018-12-17-04-11-26

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภาพการต่อเรือ ร.ล.ตรัง และ การซ่อมทำ ร.ล.กระบุรี (457) ,ร.ล.สายบุรี (458) ,ร.ล.นเรศวร (421)

ภาพความคืบหน้าล่าสุดในการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ร.ล.ตรัง และ การซ่อมทำเรือฟริเกต ร.ล.กระบุรี (457) ,ร.ล.สายบุรี (458) ณ บริเวณพื้นที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) และการซ่อมทำ ร.ล.นเรศวร (421) โดย บ. ยูนิไทย ชิบยาร์ด แหลมฉบัง

ภาพการซ่อมบำรุง เรือหลวงกระบี่ (551) และ เรือหลวงทยานชล (532)

21 พ.ย.2561 ภาพการซ่อมบำรุง เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงกระบี่ (551) และ เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงทยานชล (532) ที่ บริเวณอู่แห้ง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)
29 พ.ย.2561 รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เยี่ยมชม ฟังบรรยายการทำงานของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือรับมอบ เรือหลวงท่าจีน (471)

14 ธ.ค.2561 ภาพ-ข่าว อย่างไม่เป็นทางการจาก ThaiArmedForce.com Discussion Group และMilitary Armed Forces กองทัพเรือรับมอบเรือฟริเกตสมรรถนะสูง เรือหลวงท่าจีน (471) ณ อู่ต่อเรือของบริษัท DSME ,สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่าเรือจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนหน้านี้

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Royal Thai Navy Warship Photo Gallery

ประมวลภาพกิจกรรม-เรือรบ ของกองทัพเรือไทย โดยเป็นการรวบรวมภาพเรือขณะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน... อาทิ เรือฟริเกต (ร.ล.นเรศวร ,ร.ล.ตากสิน ,ร.ล.กระบุรี ,ร.ล.สายบุรี ,ร.ล.เจ้าพระยา ,ร.ล.บางปะกง ,ร.ล.ตาปี ,ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.มกุฎราชกุมาร) เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (ร.ล.จักรีนฤเบศร) เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (ร.ล.ปัตตานี ,ร.ล.นราธิวาส และ ร.ล.กระบี่) และเรือ LPD (ร.ล.อ่างทอง) เป็นต้น