หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

เรือหลวงนเรศวร (421) ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM *

วิดีโอ ขณะยิงอาวุธปล่อย ESSM
ภาพถ่ายจาก: Sarayut Pimsiri Tsl (รูปภาพลำดับที่ 1-2)
และขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านครับ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรือหลวงนเรศวร (421) ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM

วันที่ 30 ส.ค.58 เรือหลวงนเรศวร ได้ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM ( EVOLVED SEASPARROW MISSILE ) ที่ CELL 4 (จากแท่น VLS ช่องด้านบนซ้ายมือสุด) ผลการยิง ESSM เป้าหมาย DRONE ที่ปล่อยมาจาก U.S.S. GERMAN TOWN เป้าหมายถูกทำลายเรียบร้อย ที่ระยะยิงประมาณ 9 nm.
ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=866974710052420&set=p.866974710052420&type=1&theaterวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ของกองทัพเรือลงน้ำ

วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ของกองทัพเรือลงน้ำ โดยมี นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ อู่แห้งหมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ของกองทัพเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 – 2560 ซึ่งได้ทยอยปลดประจำการ และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ 2 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามผิวน้ำ และการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศ โดย กองทัพเรือ ได้จัดซื้อแบบแปลนรายละเอียดและพัสดุ สำหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในลักษณะ Package Deal โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 699,459,000 บาท ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการสร้างเรือ โดยใช้พื้นที่ของ อู่ทหารเรือธนบุรี เป็นสถานที่ต่อเรือ เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง กับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ กรมอู่ทหารเรือ ในการต่อเรือตรวจการณ์ปืน หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.991 และนำไปสู่การปรับปรุงเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.994 ที่ได้มีการขยายแบบเรือ และรูปทรง ตามพระบรมราชวินิจฉัย และล่าสุดคือ เรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่มีขนาดใหญ่ และสมรรถนะสูง
ในขั้นตอนของการสร้างเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ กรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการต่อเอง โดยแบ่งการสร้างเรือ ออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกทำการต่อเฉพาะตัวเรือ รวมถึงระบบเครื่องจักร ณ อู่แห้งหมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 13 เดือน และหลังจากที่ได้ปล่อยเรือลงน้ำแล้ว จะนำตัวเรือไปทำการประกอบในส่วน superstructure (หอบังคับการเรือ เสาสื่อสาร) รวมถึงระบบอาวุธ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยในระยะที่ 2 นี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 เดือน (ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2559) จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทัพเรือ ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือ ในการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้ว่าจะใช้แบบเรือของบริษัทเอกชน แต่ถือเป็นการดำเนินการในการสร้างเรือขนาดใหญ่อีกลำด้วยการพึ่งพาตนเอง 

ตามระเบียบของ กองทัพเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบ ตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือตรวจการณ์ (ปืน) กำหนดให้ตั้งชื่อตามอำเภอชายทะเล โดยเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “เรือหลวงแหลมสิงห์” คาดว่าจะดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 มีคุณลักษณะที่สำคัญคือ ยาว 58 เมตร กว้าง 9.30 เมตร กินน้ำลึก 2.50 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 520 ตัน ทำความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 23 นอต (ที่ระวางขับน้ำสูงสุด) มีระยะปฏิบัติการในทะเลไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล มีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ 4 (SEA STATE 4) โดยที่ตัวเรือมีความแข็งแรงเพียงพอที่สภาวะทะเลระดับ 5 (SEA STATE 5) มีสถานที่จัดเก็บเสบียงอาหาร และระบบน้ำจืดเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีห้องพักและที่อาศัยเพียงพอสำหรับกำลังพลประจำเรือ จำนวน 53 นาย ในส่วนของระบบอาวุธประจำเรือที่สำคัญ คือ ปืนขนาด 76/62 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก ทั้งนี้ ในการออกแบบได้จัดให้มีพื้นที่ดาดฟ้าท้ายเรือกว้างขวาง ซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์อื่น ๆ อาทิ อาวุธนำวิถีได้ในอนาคต 
เมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ จะเข้าประจำการในกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง

อนึ่ง พิธีปล่อยเรือลงน้ำ เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้นโบราณกาล เมื่อถึงเวลาปล่อยเรือเดินทะเลลงน้ำจะต้องทำพิธี เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือเสียก่อน ในสมัยปัจจุบันพิธีปล่อยเรือลงน้ำแบบสากล ให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธีโดยวิธีปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือ การนี้สืบเนื่องมาจากการดื่มอวยพรด้วยถ้วยเงิน เมื่อดื่มแล้วก็ขว้างถ้วยขึ้นไปบนเรือปรากฏว่าสิ้นเปลืองมาก จึงเปลี่ยนเป็นขว้างขวดกับหัวเรือแทน คราวหนึ่งสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีได้ขว้างขวดแชมเปญไม่ถูกหัวเรือ แต่กลับไปถูกแขกที่มาในงานพิธีบาดเจ็บ จึงได้ใช้เชือกผู้คอขวดเสียก่อนเสมอ จนถึงปัจจุบันนี้พิธีปล่อยเรือลงน้ำของราชนาวี เฉพาะที่มีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2454 ส่วนเรือหลวงที่สร้างจากต่างประเทศที่มีหลักฐานปรากฏ ได้แก่ เรือหลวงเสือคำรณสินธุ์ ประเภทเรือพิฆาต มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2453 ณ อู่กาวาซากิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับเรือหลวง ตัวเรือเป็นเหล็ก สร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ ที่มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำเป็นครั้งแรก คือ เรือหลวงสัตหีบ (ลำที่ 1) ซึ่งมีคุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ภริยา จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ในขณะนั้น) เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2500 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

F-16 MLU - กองทัพอากาศไทย

F-16 MLU โดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด ใช้เจ้าหน้าที่แรงงานคนไทยล้วนๆ ภายใต้การดูแลของวิศวกรล็อคฮีดมาร์ตินและการควบคุมมาตรฐานการซ่อมของหน่วยงาน DTMA รัฐบาลสหรัฐฯ โดยปรับปรุงทั้งหมด 18 เครื่อง ภายใน 5 ปี (2554-2560) อันจะทำให้ F-16A/B ฝูงบิน 403 มีขีดความสามารถเทียบเท่า F-16C/D Block 50/52 ในขณะนี้มี F-16 หมายเลข 40301,40302,40304,40307,40310 และ 40314 เข้ารับการปรับปรุงที่กองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์
ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมการบินจำกัด หรือ TAI ขณะทำการปรับปรุง F-16 MLU ฝูงบิน 403
    ผบ.ทอ.ดูงาน TAI บริษัทคนไทย ที่รับซ่อม และปรับปรุงเครื่องบินให้ ทอ.ทบ. ทั้ง F16, C-130 ,CT-4 โดยการสนับสนุนของทอ.และซ่อมฮ.Bell 212 ของทบ.
    พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.บิน เครื่อง F16 MLU ที่ทำ Mid Life Update แล้ว การันตีสมรรถนะ ปกป้องอธิปไตย ความทันสมัยของระบบข้อมูล เผยจะ ใช้ได้อีกอย่างน้อย20ปี เผยของฝูง 403 กองบิน4 ตาคลี นครสวรรค์ ทำ MLU แล้ว 12 เครื่อง เหลืออีก 6 เครื่อง เฟส3 เฟสสุดท้าย ที่ ครม.เพิ่งอนุมัติ โดย บริษัท TAI-Thai Aviation Industries ทึ่เป็นของคนไทย มั่นใจในสมรรถนะ เพราะรับซ่อม ปรับปรุง ทั้ง F16, C-130 ,CT-4 ที่ ผบ.ทอ. มาดูการ MLU F16 และ ปรับปรุง เครื่องบินฝึก CT4 ที่ ผบ.ทอ. เคยฝึก ตอนเป็นศิษย์การบิน อายุกว่า 30 ปี แล้ว ทอ.มาปรับปรุงใหม่ และดูการทำงาน ซึ่งเป็นช่างคนไทย รับจากคนในพื้นที่ จบมามีงานทำหมด ปวส.ปวช. โดย TAI มี ศูนย์ซ่อม ทั้งที่ ตาคลี นครสวรรค์ กำแพงแสน นครปฐม และดอนเมือง
    — กับ Wassana Nanuam
F-16B หมายเลข 40305 ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่ (Mid-Life Update) จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้ถึง 8,000 ชม.บิน หรืออีก 20 ปีข้างหน้า
F-16B หมายเลข 40305 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ติดตั้งเรดาร์ AN/APG-68(V)9 สามารถตรวจจับได้ไกลกว่าเดิม 2 เท่า,มีระบบพิสูจน์ฝ่ายแบบใหม่,มีระบบการจัดการสงครามอิเล็คทรอนิคแบบบูรณาการ,ติดตั้งระบบ LINK 16,ระบบ JHMCH ติดตั้งกับหมวกบิน....ทำให้ F-16A/B ฝูงบิน 403 สามารถติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยเช่น IRIS-T,AIM-120,ลูกระเบิด JDAM และอื่นๆ...ในภาพ พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผช.ผบ.ทอ. อดีตผบ.กองบิน 4 มาร่วมงาน 20 ปี F-16 ฝูงบิน 403 กองบิน 4 ตาคลี
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ถ่ายภาพกับ F-16B หมายเลข 40305 ในพิธีฉลองครบรอบ 20 ปี F-16 ฝูงบิน 403 ที่กองบิน 4 ตาคลี วานนี้
36 ปี บ.ตล..7"ARAVA" ฝูงบิน 402 ปฎิบัติงานด้านการข่าวและการสนับสนุนด้านการรบ ..ในสมรภูมิร่มเกล้าปี 2531 ได้ทำการดักฟังการติดต่อสื่อสารวิทยุของฝ่ายตรงข้ามในขณะ F-5 ทำการบินโจมตีเป้าหมายและล่าสุดในปี 2554 สนับสนุนภารกิจด้านการข่าวระหว่างภารกิจ"เขาพระวิหาร"

ที่มา: Combat Zones

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การประชาสัมพันธ์ รถถังหลัก OPLOT ของยูเครน


คลิปสั้้นๆ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรถถังหลัก OPLOT ของทางการยูเครน

การยิงทดสอบของ รถถังเบาลาดตระเวน Scorpion - กองทัพบกไทย


คลิปวิดีโอ การยิงทดสอบของ รถถังเบาลาดตระเวนแบบ Scorpion กองทัพบกไทย ซึ่งในคลิปนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือ รถถังดังกล่าว เป็นรถถังที่ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมการยิง และระบบขับเคลื่อนใหม่แล้ว..