หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

Air Power Of The Royal Thai Air Force

ประมวลภาพ อากาศยานแบบต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทย เป็นการรวบรวมภาพและคัดเลือกภาพที่น่าสนใจ และนำเสนอภาพที่แสดงให้เห็นถึงกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทย ทั้งนี้ภาพอากาศยานดังกล่าว อาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกแบบที่มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพรวมของกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทยได้มากพอสมควร..
-----------------------------------------------------------------
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในส่วนของกองทัพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล T-50TH ของกองทัพอากาศ

T-50TH เป็นเครื่องบินที่ดี ราคาถูก คุ้มค่า มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูง มีสมรรถนะที่ดี พัฒนาโดยบริษัท KAI สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน ของสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเครื่องบิน F-16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกหัดไม่กี่รุ่นในโลกที่มีความเร็วเหนือเสียง ทั้งนี้โดยพื้นฐานแล้ว T-50 มีโครงแบบส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเครื่องบิน F-16
L-39 ZA/ART VS T-50TH
----------------------------------------------------
L-39 ZA/ART เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นในปัจจุบัน
บรรจุประจำการตั้งแต่ปี 2537 มีอายุการใช้งานกว่า (23ปี) มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ไม่สามารถตอบสนองภารกิจการฝึกกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศต่อไปได้ ปัจจุบันมีสภาพความพร้อมปฏิบัติการ (FMC) ลดลง มีข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และไม่คุ้มค่าในการยืดอายุการใช้งาน

(T-50TH) เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นทดแทน L-39
มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย (Modernize Aircraft and Training System) เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะพัฒนาการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นให้สามารถปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินขับไล่/โจมตีสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศที่มีใช้งานในปัจจุบัน
เปรียบเทียบขนาดกับเครื่องบินฝึกรุ่นอื่น
เปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องบินฝึกแต่ละรุ่น
ระบบเครื่องยนต์
ความคุ้มค่า
----------------------------------------------------
- มีขีดความสามารถในการติดตั้งใช้งานอาวุธได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะที่กองทัพอากาศมีใช้งานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกิจเฉพาะหลัก และกิจเฉพาะรอง

- ติดตั้งเครื่องยนต์ชนิดเดียวกับเครื่องบิน Gripen

- สามารถใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นและเครื่องมือร่วมกับเครื่องบิน F-16 ได้ถึงร้อยละ 70 ส่งผลให้การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง มีความง่าย ไม่ต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องมือใหม่ทั้งหมด

- ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยและสามารถตรวจจับเป้าหมายได้

ระบบฝึกบินทางยุทธวิธี
----------------------------------------------------
- มีระบบฝึกการบินทางยุทธวิธี (Embedded Tactical Training System : ETTS) ติดตั้งทั้งเครื่องบิน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ระบบ ETTS นี้จะช่วยการฝึกนักบินให้มีความสมจริงเหมือนการรบ (Train-As-You-Fight) โดยจำลองขีดความสามารถการใช้อาวุธของเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง และสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจให้สมจริง สามารถจำลองระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) จำลองการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทั้งแบบอากาศ-อากาศ, อากาศ-พื้น, อาวุธนำวิถีแบบระยะไกลเกินสายตา และจำลองการทิ้งระเบิดแบบต่างๆ

รวมทั้งแสดงผลความแม่นยำ (Scoring) ในการใช้อาวุธ ทำให้สามารถวัดผลการฝึกนักบินได้เป็นอย่างดี สามารถจำลอง เป้าหมาย และภัยคุกคาม (Threat) เพื่อให้นักบินสามารถวางแผนดำเนินกลยุทธ์ หรือยุทธวิธีต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นมีประสิทธิภาพสูง นักบินมีความคุ้นเคยต่อประสิทธิภาพและการใช้อาวุธของเครื่องบินขับไล่ชั้นแนวหน้าของกองทัพอากาศได้เป็นอย่างดี ทำให้การฝึกบินเปลี่ยนแบบจากเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ไปสู่เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง ให้มีความพร้อมรบได้ในระยะเวลาสั้นลง ส่งผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และประหยัดงบประมาณของประเทศ
แผนที่ทางอากาศ
----------------------------------------------------
- มีขีดความสามารถด้านการใช้แผนที่ทางอากาศแบบดิจิตอล (Digital Moving Map) ทั้งบนเครื่องบินและในเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) จะช่วยให้นักบินสามารถวางแผนการบินได้ดีขึ้น เพิ่มความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ให้กับนักบินในขณะที่ปฏิบัติการบินต่อเป้าหมายทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เพิ่มความปลอดภัยในการบิน เพราะสามารถทราบตำแหน่งที่ตั้ง อุปสรรค ความสูงของพื้นที่การรบ เป้าหมาย หรือพื้นที่การฝึก ช่วยในการตัดสินตกลงใจในการปฏิบัติภารกิจ หรือการฝึกนักบิน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบินเข้าสู่เป้าหมาย

- สามารถพัฒนาให้ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่สามารถใช้งานในระบบบัญชาการและควบคุม หรือใช้ในระบบการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศได้ในอนาคต

- สามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare : EW) ประกอบด้วย Radar Warning Receiver (RWR) และ Counter Measure Dispenser System (CMDS) ที่ทันสมัย สามารถพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล Threat Library ให้ทันสมัยได้ในอนาคต

- มีระบบพิสูจน์ฝ่าย (Identification Friend or Foe : IFF) ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบของกองทัพอากาศ รวมทั้งสามารถใช้งานได้เมื่อทำการบินในเส้นทางการบิน โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ระบบเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง
----------------------------------------------------
- มีระบบเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) และระบบการฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคแบบบูรณาการ (Integrated Training System : ITS) ทำให้สามารถฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคได้อย่างครอบคลุม สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก

- มีระบบการฝึกเจ้าหน้าที่เทคนิคแบบเสมือนจริง (Virtual Technical Training System : VTTS) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ ในเครื่องบิน รวมถึงวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

- มีอุปกรณ์ Computer Based Training (CBT) สำหรับฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิค

- มีระบบวางแผนการปฏิบัติภารกิจ (Mission Planning Systems : MPS) เพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติภารกิจ และบรรยายสรุปก่อนบิน

- มีระบบบรรยายสรุปภายหลังการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเก็บข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลด้านการบิน และการปฏิบัติภารกิจ (Mission Debriefing System : MDS) ซึ่งมีขีดความสามารถบันทึกภาพและเสียงเป็นระบบ Digital เพื่อใช้วิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ และบรรยายสรุปภายหลังการบิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
----------------------------------------------------
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และออปชั่นอื่นๆ

- หลักสูตร System Engineering เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบต่าง ๆ ของ บ.T-50TH จำนวน ๑๐ คน ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
-หลักสูตร Training Needs Analysis (TNA) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมที่เหมาะสม จำนวน ๓ คน ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
- บริษัทฯ จัดทำ Group A Provisioning (ติดตั้งระบบสายไฟ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับ ติดตั้งอุปกรณ์บน บ.ในอนาคต และติดตั้ง Softwareพร้อมใช้งาน) สำหรับระบบเรดาร์ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) แบบ Link-16 ระบบ Radar Warning Receiver (RWR) ระบบ Countermeasures Dispenser System (CMDS) และจัดเตรียมแผงควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ให้พร้อมใน Cockpit โดยไม่คิดมูลค่า (Free of Charge) (ทอ.สามารถจัดหาอุปกรณ์ข้างต้นมาติดตั้งใช้งานได้ในอนาคต)

- หลักสูตรการฝึกอบรมของ จนท.เทคนิค คือ หลักสูตร Sheet Metal Technician Training โดยไม่คิดมูลค่า (Free of Charge)
Users ประเทศที่นำ T-50 เข้าประจำการ
----------------------------------------------------
1. สาธารณรัฐเกาหลี (T-50 50 เครื่อง, TA-50 22 เครื่อง, T-50B 10 เครื่อง และ FA-50 60 เครื่อง)
2. อิรัก T-50IQ 24 เครื่อง
2. อินโดนีเซีย T-50I 16 เครื่อง
4. ฟิลิปปินส์ T-50PH 12 เครื่อง (FA-50)
ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ
----------------------------------------------------
กองทัพอากาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ มาดำเนินการ ดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Detail of Requirement) โดยนำเอา SOPR มาพิจารณา ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ ขีดความสามารถ ความต้องการด้านต่าง ๆ
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
- เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อตรวจสอบการเสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง เชื่อถือได้ เงื่อนไข และรายละเอียดพัสดุเป็นไปตามความต้องการของทางราชการ มีราคาที่สมเหตุผล สามารถยอมรับได้ จึงสรุปผลการจัดซื้อนำเรียนผู้มีอำนาจขออนุมัติจัดซื้อตามลำดับชั้น

ประมวลภาพ 2 T-50TH ระหว่างบินเดินทาง..

ประมวลภาพ เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH 2 เครื่องแรก สำหรับกองทัพอากาศไทย ในระหว่างการบินเดินทางนำส่งจากโรงงานของ KAI ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทย โดยทำการบินเป็นระยะทาง 6,658 กิโลเมตร ระยะเวลารวม 12 ชั่วโมง  และแวะพักเครื่องตามเส้นทางบินใน 3 ประเทศ คือ ใต้หวัน ,ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย จากนั้นจึงบินตรงสู่ประทศไทย ที่ กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์..
ทั้งนี้ T-50TH ได้ออกบินเดินทางจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และกำหนดถึงประเทศไทย ณ กองบิน 4 ตาคลี ในวันที่ 11 มกราคม 2561 แต่มีเหตุขัดข้อง ต้องเลื่อนกำหนดการบินส่งมอบเเป็นวันที่ 12 ม.ค.2561 และต่อมาทางกองทัพอากาศแจ้งเลื่อนกำหนดการเเป็นครั้งที่ 2 โดยเลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากเครื่องบิน T-50TH ทั้งสองเครื่อง ได้บินเข้าสภาพอากาศที่รุนแรงระหว่างบินเดินทาง จึงต้องจอดพักเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คและแก้ไขเหตุขัดข้อง ที่ สนามบินกวนตัน ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม T-50TH ทั้งสองเครื่องยังสามารถบินเดินทางต่อไปได้ แต่เพื่อให้กองทัพอากาศไทย ได้รับมอบเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนรับมอบบริษัทผู้ผลิตคือ KAI จึงต้องดำเนินการแก้ไขเครื่องให้สมบูรณ์ เรียบร้อย ก่อนส่งมอบต่อไป
2 T-50TH เริ่มต้นออกบินเดินทาง..
 2 T-50TH..ที่ สนามบินเกาสง ประเทศใต้หวัน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

กองบิน 7 จัดเต็มเพื่อเยาวชนในงานวันเด็ก พ.ศ.2561

ในฐานะกองบินหลักในการธำรงกำลังเพื่อการดูแลรักษาน่านฟ้าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังเป็นต้นแบบของกองบินยุคใหม่ที่ประจำการด้วยอากาศยานยุคใหม่ของกองทัพอากาศทั้งเครื่องบินรบแบบ JAS-39 C/D กริปเป้น และเครื่องบินควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ลำเลียง แบบ SAAB-340/AEW ในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีนี้จึงเป็นเหมือนโอกาสให้กองทัพอากาศได้ทำการเปิดบ้าน ฐานทัพอากาศหลักของภาคใต้ให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าชมความก้าวหน้าขององค์ประกอบต่างๆ ของกองบิน 7 อย่างใกล้ชิด

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดงานจากบริเวณซองจอดอากาศยานในปีที่ผ่านมาเป็นพื้นที่หน้าหอบังคับการบิน ซึ่งเป็นลานกว้างที่เหมาะสมกับการแบ่งโซนจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยมีจุดเด่นคืออากาศยานที่นำมาจัดแสดง และระบบป้องกันฐานบิน โดยมีอากาศยานที่ไม่ได้ประจำการในกองบิน 7 อีกหนึ่งแบบที่มาร่วมตั้งแสดงคือเครื่องบินฝึก 2 เครื่องยนต์ แบบ DA-42 ของโรงเรียนการบิน

ไฮไลท์ของการบินโชว์ที่นี้ก็ต้องเป็นการแสดงการบินของเครื่องบินรบแบบกริปเป้น ที่นำโดยการบินผาดแผลงจากฝีมือการบินมือบินผาดแผลง ร.อ. ธนาศักดิ์ สีขาว นามเรียกขาน “มาสเตอร์” ที่ทำการบินทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นอกจากนั้นเป็นการบินการจำลองการโจมตีสนามบินของหมู่บินกริปเป้นจำนวน 2 ลำ ที่ทำการเกาะหมู่อย่างใกล้ชิด การบินโลว์พาส ของกริปเป้น เครื่องบินที่ทำการขึ้นบินเพื่อออกเดินทางไปทำการบินผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำการร้องขอกองบิน 7 เอาไว้ สลับกับการแสดงการสาธิตการช่วยเหลือนักบินด้วยเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแบบล่าสุดของกองทัพอากาศ แบบ แอร์บัส EC-725 คาราคัล ที่สาธิตสมรรถนะการบินด้วยการฮ๊อบลอยตัวแบบอัตโนมัติ สามารถต้านแรงลมและลอยตัวอยู่เหนือพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างมั่นคงโดยไม่เสียการทรงตัวเลย สร้างความเชื่อมั่นให้กับอากาศยานแบบนี้ได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ยังเป็นการเปิดตัวระบบอาวุธที่เราอาจไม่ได้เห็นคุ้นตากันนักเนื่องจากเป็นระบบที่ไม่เคยเปิดแสดงต่อสาธารณะชนมาก่อน เช่นการติดตั้งการโหลดอาวุธปล่อยต่อต้านเรือแบบ RB-15F บนกริปเป้น ซึ่งทำให้ JAS-39 ของฝูงบิน 701 เป็นฝูงบินเดียวที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยสมรรถนะสูงนี้ของกองทัพอากาศ และที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เปิดตัวพร้อมกับการแสดงการบินที่ดอนเมือง คือ หมวกบินรุ่นใหม่ แบบ คอบบร้า ซึ่งช่วยเสริมขีดความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศของกริปเป้นให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยแปลกตาทำให้เมื่อเหล่านักบินที่ทำการบินสาธิตในวันนี้เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานจึงเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมงานและเด็กต่างมารุมล้อมขอถ่ายภาพนักบินกันอย่างอบอุ่น ด้วยรูปทรงที่แปลกตา ทันสมัย ยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ของการเป็นกองทัพอากาศยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน

ระบบอาวุธใหม่อีกแบบที่เราได้เห็นอย่างใกล้ชิดในวันนี้คือ KS-1C นับเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่มีพิสัยยิงไกลสุดของประเทศไทยด้วยระยะหวังผลที่ 50 กิโลเมตร นี่เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งที่ 2 แล้วหลังจากกองทัพอากาศนำเข้าประจำการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มีการยกแท่นยิงในตำแหน่งเตรียมยิง ทำให้เห็นรูปทรงของตัวจรวดได้อย่างชัดเจน ซึ่งลูกที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นลูกฝึกสำหรับการโหลดที่มีมิติเท่าลูกจริงทุกประการเพียงแต่มีการถ่วงน้ำหนักภายในให้มีน้ำหนักเท่าลูกจริงโ ดยไม่มีชุดหัวรบและดินขับอยู่ภายใน

แม้จะมีอากาศยานที่นำมาจัดแสดงไม่มากแบบนักหากเทียบกับการจัดแสดงของส่วนกลาง แต่สำหรับในพื้นที่แล้วกิจกรรมงานวันเด็กของกองบินนับได้ว่ามีองค์ประกอบของการจัดแสดงงานการบินที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการจัดการบริหารห้วงอากาศให้มีกิจกรรมการบินได้ตลอดทั้งวัน มีอากาศยานที่ทันสมัยมาแสดงการบินได้อย่างตื่นตาตื่นใจ เด็กๆ และผู้ชมสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของการบินได้อย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจในกิจกรรมการบินของกองทัพอากาศกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี /ที่มา: ThaiArmedForce.com

ภาพความคืบหน้าโครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง)

อัพเดทภาพความคืบหน้าโครงการต่อเรือ OPV ลำที่ 2 (เรือหลวงตรัง) ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช..