หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย เมื่อเข้าอู่แห้ง

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย เมื่อเข้าอู่แห้ง เพื่อรับการซ่อมทำฯ ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช โดย อู่กรุงเทพ ..

เรือหลวงบางปะกง (456)
เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (461)
เรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย (462)
ภาพล่าสุดของ เรือหลวงนเรศวร (421) เข้ารับการทำสี..


วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ระยะที่ 1 - 3

ภาพล่าสุดของเรือหลวงนเรศวร ระหว่างเข้ารับการทำสี ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช โดย อู่กรุงเทพ


ที่มา:-
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/index_son_teat.htm
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/varasan_dock58/04.pdf

On the Job Training ขั้นตอนการออกแบบ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง..


ที่มา:-
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/index_son_teat.htm
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/varasan_dock58/10.pdf

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘


พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือคนที่ ๕๐ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน­ราชการต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทา­งการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการร่วมกันก้าวไปสู่ความ­สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า "กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคง­ทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" ทั้งนี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก­องทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๖๗ รวมทั้งสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองข­องประเทศในปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพภายในรถถังหลัก OPLOT - กองทัพบกไทย

มาอีกแล้วครับภาพภายในรถถังหลัก OPLOT ของกองทัพบกไทย ซึ่งเป็นภาพล่าสุด โดยภาพแรกเป็นภาพภายในสถานีของผู้บังคับรถในบางมุม และภาพที่สองเป็นภาพภายในสถานีพลขับในบางมุมเช่นกัน

ภาพถ่ายจาก: Hannarong Flame Fungsuk