หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหม ศรีลังกา เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย และเข้าเยี่ยมชมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ไปร่วมงานต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหม ศรีลังกา เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ..สืบเนื่องจากโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ให้กับ กองทัพเรือศรีลังกา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ...ภาพข่าว-บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ

INTERNATIONAL FLEET REVIEW JEJU 2018

ร.ล.ตากสิน (FFG-422) และ ร.ล.กระบี่ (OPV-551) เข้าร่วมงาน International Fleet Review 2018 ที่ JEJU สาธารณรัฐเกาหลี

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

19 กันยายน 2561 พลเรือเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

28 กันยายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี และการสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 แทน พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา และพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด การจัดกำลังในพิธีสวนสนามฯ ประกอบด้วยกองทหารเกียรติยศสามเหล่าทัพ จำนวน 5 กองพัน รวมทั้งกองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนยานยนต์ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

RTAF RECCE Campaign over Gulf of Thailand 、。。


JOHM 、Joint Operation for Homeland & Maritime Defense 、。。
Support IUU mission 、。。
11 - 15 June 2018 、。。

RTAF RECCE Campaign over Gulf of Thailand 、。。


20 ชั่วโมง 7 ระบบตรวจจับ 6 ฝูงบิน 6 แบบอากาศยาน 14 เที่ยวบิน ต่อคาบ รวมปฏิบัติการไป 2 คาบ ชั่วโมงบินปฏิบัติการรวม 41.6 ชั่วโมงบิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอ่าวไทย 、。。

“บิ๊กฉัตร”พร้อมคณะ ดูการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ระบุ กองทัพบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ 、。。

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเพียงช่วงสั้นๆ กรมประมงได้รับหลักฐานที่สามารถใช้จับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น Real Time ทำให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีที่มีอำนาจสามารถเข้าจับกุมผู้กระทำผิดได้ในลักษณะซึ่งหน้าทันที ในภาพรวม ได้ตรวจพบจับกุม และยกเลิกใบอนุญาตเรือที่กระทำผิดกฏหมายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้กรมประมง เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 、。。

อ่านต่อที่ :-
https://www.dailynews.co.th/politics/...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...


ภาพการสวนสนามทางอากาศ ในพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ภาพการบินหมู่ของอากาศยานรบหลักของกองทัพอากาศ ในพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันนี้ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประกอบด้วย หมู่บิน"ชาร์ค"JAS-39C/D จากฝูงบิน 701, หมู่บิน"อีเกิ้ล"F-5E/F จากฝูงบิน 211, หมู่บิน"ฟัลค่อน"F-16 A/B จากฝูงบิน 103 และหมู่บิน"ดราก้อน" T-50TH จากฝูงบิน 401 ซึ่งแบบของอากาศยานที่มาทำการบินในวันนี้ล้วนแต่เป็นอากาศยานที่ผู้บัญชาการทั้งสองท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีเครื่องบินฝึก/โจมตีแบบ T-50TH เป็นอากาศยานแบบล่าสุดที่ได้มาทำการบินสวนสนามทางอากาศหมู่ 3 เหนือท้องฟ้าของกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก /ThaiArmedForce.com