หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรือหลวงท่าจีน (471) - กองทัพเรือไทย

ภาพ เรือหลวงท่าจีน (471) ลำใหม่ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ของ กองทัพเรือไทย นำภาพกลับมาให้รับชมอีกครั้ง ซึ่งเป็นภาพถ่ายในช่วงที่มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ที่อู่เรือ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering เมื่อ 23 ม.ค.2560

เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร จอดเทียบท่า

รวมภาพเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภาพการฝึก Passex ในการฝึก AUSTHAI 2017 ระหว่าง ร.ล.สุโขทัย และ HMAS Ballarat

การฝึกผสม AUSTHAI 2017 เป็นการฝึกร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย มีความมุ่งหมายในการฝึก เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธี หลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย ร.ล. สุโขทัย ร.ล. คีรีรัฐ โดย ร.ล.มกุราชกุมาร เป็นเรือสำรอง กำลังทางเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียที่เข้าร่วมการฝึก คือ HMAS Ballarat ซึ่งการฝึกมีขี้นระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
ภาพจาก: Navy For Life

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

RTN Warships in Singapore International Maritime Review 2017

ประมวลภาพ เรือรบของกองทัพเรือไทย ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร ,เรือหลวงสุโขทัย และเรือหลวงนเรศวร ที่เข้าร่วมงาน Singapore International Maritime Review 2017