หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

รวมภาพเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งของกองทัพเรือไทย

รวมภาพเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งทั้ง 4 ลำ ของ กองทัพเรือไทย คือ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงปัตตานี จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือหลวงปัตตานี (OPV-511), เรือหลวงนราธิวาส (OPV-512) และ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุดเรือหลวงกระบี่ ได้แก่ เรือหลวงกระบี่ (OPV-551), เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ (OPV-552)

ทั้งนี้ทางกองทัพเรือ ยังมีความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ลำ ตามแผนโครงการเสริมสร้างกำลังรบ...


HTMS NARESUAN’s TRAINING (Exclusive)

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือ ทำพิธีวางกระดูกงูเรือดำน้ำ S26T ลำแรก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ Wuhan, China กองทัพเรือ ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือดำน้ำ S26T ลำแรก เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าวันที่ ทางกองทัพเรือทำการลงนามในสัญญากับทางการจีน สำหรับการจัดหาเรือ LPD ชั้น Type 071E จำนวน 1 ลำ เพียง 4 วัน

ในส่วนของเรือดำน้ำ S26T ลำที่สอง ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางกองทัพเรือจะทำการผลักดันเพื่อทำการจัดหา ซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ เพื่อผ่านงบประมาณ...

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

RTAF : การปฏิบัติการทางอวกาศของ ทอ. 2019 、。。

RTAF : การปฏิบัติการทางอวกาศของ ทอ. 、。。
By RTAF 、。。


Royal Thai Air Force Space Domain 、。。
ทอ.ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 3 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ ทอ.20 ปี ดังนี้ :-

1. พัฒนาสถานีตรวจจับ และติดตามวัตถุในอวกาศด้วยกล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 、。。

2. พัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการลาดตระเวนทางอากาศ ด้วยอากาศยาน และอากาศยานไร้นักบิน 、。。

3. พัฒนาบุคลากรด้านอวกาศของกองทัพอากาศ ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกับชาติพันธมิตร 、。。

Space Surveillance Telescope 、。。

The Space Surveillance Telescope ..is a telescope for detecting and tracking orbital debris and known & unknown Satellites .. It has a 3.5 meter (138″) aperture mirror and came online in 2011 .. Two noted design features include Mersenne - Schmidt type optics and a curved CCD 、。。

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 、。。
https://goo.gl/photos/of9f4mjvtnuNLXQg6


CubeSat 、。。

A CubeSat (U - class spacecraft) .. is a type of miniaturized satellite for space research that is made up of multiples of 10 cm × 10 cm × 11.35 cm (~ 4 in × 4 in × 4.5 in) cubic units .. CubeSats have a mass of no more than 1.33 kilograms (2.9 lb) per unit, and often use commercial off - the - shelf (COTS) components for their electronics and structure ..

Uses typically involve experiments that can be miniaturized or serve purposes such as Earth observation or amateur radio .. CubeSats are employed to demonstrate spacecraft technologies intended for small satellites or that present questionable feasibility and are unlikely to justify the cost of a larger satellite 、。。

CubeSat 、The U - Class Spacecraft 、。。
https://goo.gl/photos/gUSDRe88HLowbRKNA

ตัวอย่าง Platform กับ ระยะสูงในห้วงอากาศ อวกาศ 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

การใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ และอวกาศ กับทิศทางอนาคตของชาติ 、。。
https://drive.google.com/file/d/1343Z...

Network Centric Warfare 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

RTAF Basic Doctrine 2551 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Warfare History and the Secret of War Documentaries 、。。
https://photos.app.goo.gl/hR0zysMRAL6...

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

Stryker RTA ICV Handover Ceremony, Official Video from DVIDSHUB

วีดิโอพิธีส่งมอบยานเกราะ #Stryker อย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับ TAF แปล Subtitle มาให้แล้วครับ กดเปิด Captions เพื่ออ่าน Subtitle ได้เลยครับ
---------------------------
Senior leaders with U.S. Army Pacific and the Royal Thai Army joined together for a Stryker handover ceremony Sept. 12 at the RTA Headquarters in Bangkok, Thailand. During the ceremony, the first batch of U.S. Army Strykers were presented to the RTA as part of a foreign military sales purchase agreement.

https://www.dvidshub.net/video/708556...

พิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘

พลเรือตรี วิธนรัชต์  คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือลาดตระเวนร่วมระหว่าง กองทัพเรือ – กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๒๘ บนเรือ เรือหลวงกระบุรี จอด ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
เรือหลวงกระบุรี (FF-457)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกราฟิกเรือ Type 071E LPD เปรียบเทียบกับเรือประเภทเดียวกันในชาติอาเซียน

ภาพกราฟิกเปรียบเทียบขนาดของเรือ Type 071E LPD กับเรือขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพเรือไทย ณ ปัจจุบัน