หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

The Underwater Force

The submarine is one of the most lethal weapons in or on the sea. Due to its stealth nature, missions are seldom reported. And once on a mission, all signals stop under water and the crew "disappears." We were given exclusive access to one of China's conventional submarines and its crew at a military port on China's east coast.

กองทัพเรือเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019

กองทัพเรือ ฝึกผสม AUSTHAI 2019 ร่วมกองทัพเรือออสเตรเลีย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

22 เมษายน 2562 กองทัพเรือเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019 ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ณ ข้างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และทำการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ซึ่งการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยาน โดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น และการปฏิบัติการร่วมต่างๆ เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ /กองทัพเรือ Royal Thai Navy

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ได้เดินทางถึง เมืองชิงเต่า ประเทศจีน

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ซึ่งได้ออกเดินทางจาก วลาดิวอสตอค​ สหพันธรัฐรัสเซีย​ ​เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ได้จอดเรือเทียบท่า ที่ ท่าเรือต้าก่าง เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เดินทางถึงท่าเรือเมือง Qingdao, China เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างการเข้าเมืองท่า เรือหลวงนเรศวร ได้มีการยิงและตอบรับการยิงสลุตจำนวน 21 นัด 
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือออกเดินทางจาก วลาดิวอสตอค​ สหพันธรัฐรัสเซีย​ ​ไปยัง​ ​ชิงเต่า​ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2562 ระหว่างเรือเดินทางได้ร่วมฝึก Passex กับเรือของกองทัพเรือรัสเซีย (TARANTUL 924) นับว่าเป็นโอกาสอันดีในรอบกว่า 15 ปี ที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเคยมาเยือนเมืองท่านี้ครั้งล่าสุด
นักเรียนนายเรือฝึกการป้องกันความเสียหายในเรือ​ ขณะหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเดินทางจาก​ วลาดิวอสตอค​ สหพันธรัฐรัสเซีย​ ​ไปยัง​ ​ชิงเต่า​ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
-------------------------------------------------------------------
คลิกที่นี่<>รับ-สิ่ง สิ่งของในทะเล …เข้าไปรับชมการฝึกรับ-ส่ง สิ่งของทางทะเล ของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่างเรือหลวงสองลำ คือ ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง ซึ่งท้องทะเลที่เห็นเป็นน่านน้ำของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงการเดินทางจาก เมืองท่าซาเซโบ ประเทศญี่ปุ่น ไปยัง เมืองท่าวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

ขอขอบคุณทีม RTN Combat Camera ที่รายงานเหตุการณ์ผ่านมุมมองที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน /กองทัพเรือ Royal Thai Navy
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/481846402552896/

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ วลาดิวอสตอค สหพันธรัฐรัสเซีย

บรรยากาศพิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ เมืองท่าวลาดิวอสตอค สหพันธรัฐรัสเซีย ก่อนออกเรือเดินทางไปยัง ชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
Cr.Photo by https://m.facebook.com/ThaiNavyinMoscow/

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

ประมวลภาพการฝึกผสม Guardian Sea 2019**

ประมวลภาพการฝึกผสม Guardian Sea 2019 ระหว่างกองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการฝึกปราบเรือดำน้ำ ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2562
Cr. Photo by https://www.dvidshub.net/image/5259967/guardian-sea-2019-photoex

Royal Thai Navy C-802A Test

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กองทัพเรือ ทำการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ C-802A บนเรือหลวงกระบุรี บริเวณทะเลอันดามัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562

ประมวลภาพ เรือหลวงนเรศวร ในช่วงเวลาก่อนเรือออกเดินทางไปฝึกภาคในทะเลต่างประเทศ

ประมวลภาพ เรือหลวงนเรศวร (FFG-421) ในช่วงเวลาก่อนที่ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือออกเรือเดินทางไปฝึกภาคใน... เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562