หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือให้กับ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ 49

๑  ธ.ค.๕๙  พลเรือตรี ไชยนันท์  นันทวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ทำหน้าที่ ผบ.หน่วยเรือสาธิตให้กับ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ซึ่งมีกำลังประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร  บ.ตผ.๑ (F27 MK200)  ฮ.ตผ.๑ (SUPER LYNX)  ฮ.ลล. (EC645T2) ได้ทำการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ประกอบด้วยการสาธิตการทำ OTHT ระหว่าง เรือหลวงนเรศวร กับ บ.ตผ.๑  การสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือ และการสาธิตขีดสมรรถนะของเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นโยบายกองทัพเรือ ประจำปี 2560


คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด
คลิกที่ข้อความเพื่อเข้าไปรับชม VDO 1-2-3 :>
1.นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560
2.การขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต
3.โครงการอนาคตกองทัพเรือ

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด


นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2560 - 2561


คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด


กองบิน ๗ สนับสนุนเครื่องบินค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเล

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมปรึกษาและวางแผน กับนาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ในการนำเครื่องบินลำเลียงแบบ ๑๗ (บ.SAAB 340/B) ขึ้นทำการบินเพื่อค้นหาผู้ประสบเหตุเรือโชคหิรัญ ๒ ลากจูงโป๊ะ จำนวน ๖ ลำ ที่แล่นออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประสบเหตุเรืออับปาง เนื่องจากคลื่นลมแรงบริเวณเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นเหตุให้เรืออับปาง และมีผู้สูญหายจำนวน ๓ คน ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมค้นหากับคณะพร้อมให้ข้อมูล ,พิกัดบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งในเบื้องต้นการค้นหายังไม่พบเรือที่อับปางและบุคลที่สูญหาย ทั้ง ๓ คน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กองบิน ๗ ต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก เฉลิมพงษ์ พันธุระ ผู้อำนวยการ กองวิชาสงครามพิเศษ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำคณะนักเรียนนายร้อย เข้าเยี่ยมชมกิจการของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

*กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่งชุด ต.232 จำนวน 6 ลำ


Published on Nov 30, 2016
ทหารเรือเสริมเขี้ยวเล็บป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขึ้นระวางเรือตรวจการชายฝั่ง ต่อขึ้นเอง 6 ลำ ทดแทนเรือเก่าสมัยเวียดนามปลดประจำการ..
กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ 
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ 
........กองทัพเรือ มีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน 10 ลำ เพื่อทดแทน เรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด เรือ ต.21 – ต.29 และชุดเรือ ต.211 - ต.212 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 – 2519 โดยก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ได้เคยว่าจ้าง บริษัทมาร์ซัน จำกัด ในการสร้างเรือ ตกช. แบบเดียวกันนี้มาแล้ว จำนวน 3 ลำ (ต.228 – ต.230) โดยได้ดำเนินการต่อแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สำหรับเรือ ตกช. จำนวน 6 ลำ มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และมี นางปรานี อารีนิจ เป็นสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ประกอบด้วยเรือ ต.232 เรือ ต.233 เรือ ต. 234 เรือ ต.235 เรือ ต. 236 และ เรือ ต. 237
......ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.232 – ต.237 จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์
........ด้านคุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต. 232 – ต.237
ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability) 
คุณลักษณะทั่วไป (Ship System Performance)
ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ 45 ตัน ขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมต่อเรือ Det Norske Veritas (DNV) เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 กำลังเครื่องยนต์ 1,029 kW ที่ 2,100 RPM พร้อมเพลาใบจักร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Prime Mover) ตราอักษร PERKINS เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตราอักษร MARATHON MAGNAPLUS เกียร์ทด ตราอักษร TWIN DISC ชนิด Intermediate Duty ขนาด Input Rating สูงสุดที่ 1,145 kW ที่ความเร็วรอบ 2,100 RPM จำนวน 2 ชุดเครื่อง ระบบเพลาใบจักรแบบ Fixed Pitch จำนวน 2 ชุด
อาวุธประจำเรือ
อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณหัวเรือ อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณท้ายเรือ

The AFP received two new FA-50 Fighter-Trainers..

The AFP received two new FA-50 Fighter-Trainers today, December 1, 2016 at the Clark Airbase Pampanga.
The Secretary of National Defense, Delfin Lorenzana and AFP Chief of Staff, General Ricardo R Visaya personally received the aircraft which will augment the Philippine Air Force's capability. / Armed Forces of the Philippines
Fire trucks spray water on two FA-50 fighter jets, newly delivered from South Korea, upon arrival at a hangar in Clark Air Base, Angeles City, Pampanga on Thursday.
The 12 FA-50 jets from South Korea were purchased during the Aquino administration to strengthen the country’s territorial defense capabilities. / http://news.abs-cbn.com/…/news/12/01/16/fa-50-jets-delivered


ภาพถ่ายจาก:>
Armed Forces of the Philippines
Philippine Defense Bulletin
INQUIRER.net
Pinoy Aviators
Van Der Vaart