หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑

นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยม เรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย ร.ล.สุโขทัย ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.คำรณสินธุ และ ร.ล.ล่องลม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งตรวจความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองเรือสีขาว ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/news/137-2014-05-19-09-26-21

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Pitch Black 2014

A Royal Thailand Air Force JAS-39 Gripen is marshalled in after returning from a mission.

Exercise Pitch Black is the Air Force’s largest and most complex air exercise, traditionally held in the Northern Territory every two years. Exercise Pitch Black is being conducted from RAAF Bases Darwin and Tindal 1-22 August 2014, featuring participants from Australia, the United States, New Zealand, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and French Air Force (New Caledonia) who will cooperate for Offensive Counter Air (OCA) and Defensive Counter Air (DCA) missions.

CPL David Said 
Copyright © Commonwealth of Australia, Department of Defence

A RAAF F/A-18A Hornet takes off from RAAF Base Darwin for a sortie during Exercise Pitch Black 14.

Exercise Pitch Black is the Air Force’s largest and most complex air exercise, traditionally held in the Northern Territory every two years. Exercise Pitch Black is being conducted from RAAF Bases Darwin and Tindal 1-22 August 2014, featuring participants from Australia, the United States, New Zealand, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and French Air Force (New Caledonia) who will cooperate for Offensive Counter Air (OCA) and Defensive Counter Air (DCA) missions.

CPL Craig Barrett 
Copyright © Commonwealth of Australia, Department of Defence

A Republic of Singapore F-15 takes off from RAAF Base Darwin during Exercise Pitch Black 14.

Exercise Pitch Black is the Air Force’s largest and most complex air exercise, traditionally held in the Northern Territory every two years. Exercise Pitch Black is being conducted from RAAF Bases Darwin and Tindal 1-22 August 2014, featuring participants from Australia, the United States, New Zealand, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and French Air Force (New Caledonia) who will cooperate for Offensive Counter Air (OCA) and Defensive Counter Air (DCA) missions.

CPL Craig Barrett 
Copyright © Commonwealth of Australia, Department of Defence


วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Exercise Pitch Black 2014 begins


Exercise Pitch Black is the Royal Australian Air Force’s (RAAF’s) largest and most complex air exercise, traditionally held in the Northern Territory every two years. Exercise Pitch Black is being conducted from RAAF Bases Darwin and Tindal 1-22 August 2014, featuring participants from Australia, the United States, New Zealand, SINGAPORE, Thailand, United Arab Emirates and French Air Force (New Caledonia) who will cooperate for Offensive Counter Air (OCA) and Defensive Counter Air (DCA) missions.

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

RTAF Gripen - Pitch Black 2014

ภาพเครื่องบินรบ Gripen ของกองทัพอากาศไทย ขณะเข้าร่วมการฝึก Pitch Black 2014 ณ พื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ที่ฐานทัพอากาศ DARWIN, TINDAL และ TOWNSVILLE ในระหว่างวันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2557
ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก:-
http://australianaviation.com.au/2014/08/pitch-black-14-gets-underway/
http://www.rtaf.mi.th/news.aspx?p=595
https://th-th.facebook.com/events/786754654689434/
http://raaf.gov.au/ExPB14Album
http://raaf.gov.au/ExPB14

ข่าวกิจกรรมกองบิน 7 ..

Colonel Kelvin Khong Commander Of Headquarter Air Combat command and Party และคณะผู้บริหารระดับสูง ระหว่างกองทัพอากาศ - กองทัพอากาศสิงคโปร์ เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการกองบิน ๗ โดยมี น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผู้บังคับการกองบิน ๗ ,รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒) ,เสธ.กองบิน ๗ และ หน.นขต.กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฝูง ๗๐๑ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗
พันเอก ขจรฤทธิ์ นิลคำแหง รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สำนักงานวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๑๑๔ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ และศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ พร้อมฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก สฤษฏ์ วุทธีรพล ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

ที่มา: http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/7-2/wing7news.html

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รถถังหลัก T-64 รุ่นปรับปรุงใหม่ของยูเครน

ภาพรถถังหลัก T-64 รุ่นปรับปรุงใหม่ของยูเครน โดยมีอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ติดตั้งกับรถถัง อาทิ เกราะป้องกันกระโปรงข้างที่ได้รับการออกแบบใหม่, ท่อระเบิดควัน และกล้องเล็งยิงวัดระยะของพลยิงแบบใหม่ เป็นต้น ..


http://andrei-bt.livejournal.com/290508.html
http://www.mil.in.ua/

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูงานเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำของกองเรือดำน้ำ

พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ นำคณะข้าราชการในสังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ เข้าศึกษาดูงานเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ ณ อาคารฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ กองเรือดำน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบข้อมูลเทคโนโลยีของเครื่องฝึกฯ รวมทั้งขีดความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รองรับการฝึกของกำลังพลในระดับพนักงาน ระดับทีมศูนย์ยุทธการ และระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยมี พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กรุณาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/155-2014-07-21-09-16-04