หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

HTMS Pin Klao (413)


เรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุต 19 นัด เพื่อเป็นเกียรติแด่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสจะเกษียณอายุรา­ชการ

Royal Thai Navy MH-60S Knighthawks


MH-60S Knighthawk 2 เครื่อง บินขึ้นจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร หลังจากการสวนสนามทางเรือเพื่อเป็นเกียรติ­แด่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสจะเกษียณอายุรา­ชการ
ภาพถ่ายจาก: Combat Zones

เรือหลวงจักรีนฤเบศร ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ หลังปรับปรุงระบบอำนวยการรบ


เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้รับการปรับปรุง โดยได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรบ (CMS) รุ่นล่าสุดของซาบ 9LV Mk4 พร้อมด้วยระบบเรดาร์ SG AMB 3D ชุดของระบบเครือข่ายข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL’s) และระบบ ESM

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

WALK AROUND - HTMS CHAKRI NARUEBET

WALK AROUND - HTMS CHAKRI NARUEBET สำรวจเรือหลวงจักรีนฤเบศร (911) ด้วยภาพถ่ายในมุมต่างๆ ซึ่งเป็นภาพล่าสุด ภายหลังเข้ารับการปรับปรุง ..

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

เรือหลวงจักรีนฤเบศร (911) ..

นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปรากฎตัวครั้งแรกของ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพเรือไทย ในวันซ้อมพิธีสวนสนามทางเรือ สำหรับพิธีอำลาชีวิตราชการของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ภายหลังจากที่เรือเข้ารับการปรับปรุง ระบบเรดาร์ และระบบอำนวยการรบ ใหม่ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 นี้ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ก็จะเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการของ ผู้บัญชาการทหารเรือ

เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้รับการปรับปรุง โดยได้รับการติดตั้งระบบอำนวยการรบ (CMS) รุ่นล่าสุดของซาบ 9LV Mk4 พร้อมด้วยระบบเรดาร์ SG AMB 3D และชุดของระบบเครือข่ายข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL’s) และระบบ ESM
ภาพบางมุมภายในห้องศูนย์ยุทธการใหม่ ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ตามภาพขณะทำการทดสอบ Data Link E
เรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วมทำการซ้อม การสวนสนามทางเรือ ..

ภาพถ่ายจาก: Civil FleetH.T.M.S.Krabi และ https://www.facebook.com/groups/MilitaryTechnologyLoverForum/

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ กร. ครั้งที่ ๒/๕๗

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ กร. ครั้งที่ ๒/๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดย พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ ประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย ร.ล.อ่างทอง และ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ออกฝึกปฏิบัติการทางเรือในทะเล พื้นที่อ่าวไทย เมื่อวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/161-2014-09-10-04-19-14

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

การซ้อมพิธีสวนสนามทางเรือ

การซ้อมพิธีสวนสนามทางเรือ ในพิธีอำลาชีวิตราชการของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งพิธีสวนสนามทางเรือ กำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2557 นี้ ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ


ที่มา: Civil Fleet