หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ

กรุงเทพฯ 6ก.ย.2560 - กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ
พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ต.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กำลังพลประจำเรือ ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 - 2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือ จำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ ประกอบพิธีรับมอบเรือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ ประกอบพิธีรับมอบเรือ ในวันนี้ (6 กันยายน 2560) โดยได้มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และนางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.265 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
- โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งกองทัพเรือ ชุดเรือ ต.270 จำนวน 5 ลำ อยู่ระหว่างการสร้างเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

คุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability)

คุณลักษณะทั่วไป (Ship System Performance) ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ 45 ตัน ขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมต่อเรือ Det Norske Veritas (DNV) เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 กำลังเครื่องยนต์ 1,029 kW ที่ 2,100 RPM พร้อมเพลาใบจักร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Prime Mover) ตราอักษร PERKINS เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตราอักษร MARATHON MAGNAPLUS เกียร์ทด ตราอักษร TWIN DISC ชนิด Intermediate Duty ขนาด Input Rating สูงสุดที่ 1,145 kW ที่ความเร็วรอบ 2,100 RPM จำนวน 2 ชุดเครื่อง ระบบเพลาใบจักรแบบ Fixed Pitch จำนวน 2 ชุด

อาวุธประจำเรือ อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณหัวเรือ อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณท้ายเรือวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

T-50TH First Flight!

T-50TH แห่งกองทัพอากาศไทย ทำการบินครั้งแรกเหนือน่านฟ้าเกาหลี...มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศกันนะครับ
#T50THRTAF...
#ทหารฉลาดอาวุธฉลาดกลยุทธ์ที่ฉลาดชนะ


ที่มา: กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ..

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ออกเรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
โดยมีเรือและอากาศยานร่วมการฝึกครั้งนี้ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S– 70 B) จำนวน 1 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย (MH-60S ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้นายทหารนักเรียนและนายทหารประจำเรือมีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ และการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งในปัจจุบันมีการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพอากาศด้วย นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น นับเป็นการวางพื้นฐานสำคัญในการสร้างนายทหารที่เป็นผู้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ อันจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือต่อไปในอนาคต

#SurfaceWarfare #นักรบผิวน้ำ #เพิ่มขีดความสามารถด้านปฏิบัติการทางเรือให้แก่กำลังพล

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"Oplot" รถถังยูเครนที่ดีที่สุด?


VDO ข่าวนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการการจัดหา รถถังหลัก "Oplot" ของกองทัพยูเครน ซึ่งมีประเด็นที่ทางการยูเครนต้องตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจะจัดหา "Oplot" ในเบื้องต้นเพียง 10 คัน ...รถถังหลัก "Oplot" เป็นรถถังที่ดีที่สุดของประเทศยูเครน..โดยมีประมาณ 100 วิสาหกิจของยูเครนที่มีส่วนร่วมในการผลิตรถถังดังกล่าว แม้จะเป็นรถถังที่ดีที่สุด แต่ก็ยังไม่มีประจำการในกองทัพยูเครน.. ซึ่งทางการยูเครนสามารถส่งออก "Oplot" ไปในต่างประเทศ (ประเทศไทย) "Oplot" เป็นรถถังที่ดีที่สุดในยูเครน และไม่ว่ากองทัพยูเครนจะต้องการหรือไม่..//10 «Оплотів» для армії: Який він — найкращий український танк?

**จาก VDO นี้จะเห็นการผลิต รถถังหลัก Oplot สำหรับ กองทัพบกไทย ในโรงงานที่ยูเครน รวมทั้งการทดสอบรถถังในสนามทดสอบด้วย..
---------------------------------------------------
https://goo.gl/Vt2i4n
https://hromadske.ua/
Демонстрация эффективности ДЗ Нож и Дуплет и КАЗ - Andrei-bt
Комплекс активной защиты (КАЗ) «Заслон»
Универсальная динамическая защита "Нож" (ХСЧКВ)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพสวยๆ ของรถถังหลัก OPLOT-T ..

ภาพสวยๆ ของรถถังหลัก OPLOT-T ของ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ขณะทำการยิงปืนใหญ่รถถัง ระหว่างทำการฝึก..
ภาพถ่ายจาก: Moo Pheromone's