หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

18 ม.ค. วันกองทัพไทย ทุกเหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล - สวนสนาม

“18 ม.ค. วันกองทัพไทย” ทุกเหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล -สวนสนาม
อ่านต่อได้ที่นี่
https://www.pptvhd36.com/news/96794

วันที่ 18 มกราคมของทุกปี ตรงกับวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2562 เหล่าทัพ ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
“กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
--------------
18 มกราคม “วันกองทัพไทย” ทหารขอนแก่น จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างยิ่งใหญ่
****************
เมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาล จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันกองทัพไทย” “วันยุทธหัตถี” และ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 1600 พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การจัดกำลังสวนสนามจัดจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 กองพันสวนสนาม ประกอบด้วย กองบังคับการกองผสม มี พันเอก บดินทร์ อุปสาร เสนาธิการกรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เป็นผู้บังคับกองผสม สำหรับความสำคัญของ “วันกองทัพไทย” นอกจากจะเป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติแล้ว ยังเป็นวันที่ให้เหล่าทหารได้สำนึกในบุญคุณของอดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ และได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์
***************
พิธีสวนสนามสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 หน่วย มทบ.12
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ประจำปี 2562
เมื่อ 18 ม.ค.62 พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 ณ ลานสวนสนาม ศฝ.นศท.มทบ.31
วันนี้18 ม.ค.62 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างเข้าร่วมในพิธี สำหรับการสวนสนาม มีจำนวน 12 กองพัน ประกอบด้วย โรงเรียนนายเรือ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กองพันที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรมสารวัตรทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อให้การเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล อันแสดงออกถึงความเข้มแข็ง องอาจ และเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บังคับกรมผสมสวนสนาม สำหรับ วันกองทัพไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้ทหารทุกเหล่าทัพต่างน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ สามารถเอาชนะข้าศึกขณะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการชนะศึกของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งนั้น ทำให้ในปี พ.ศ.2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ ที่ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จนสามารถกอบกู้เอกราชชาติไทยไว้ได้ แต่ภายหลังในปี 2549 นักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจน ราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถี แท้จริงเป็นวันที่ 18 มกราคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม วันกองทัพไทย 18 ม ค 62
กองบิน 4 ตาคลี จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2562
วันนี้ ( 18 ม.ค. 62) นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2561 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นเกียรติร่วมพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ณ กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน 4 อ่านสารจาก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญจศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยระบุว่า วันกองทัพไทยเป็นวันสำคัญยิ่งที่ได้จาลึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงนำทัพกอบกู้เอกราชให้กับแผ่นดินไทย โดยในวันนี้ทหารทุกเหล่าทัพ จะต้องร่วมการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือประชาชน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติสูงสุด ปฏิบัติงานด้วยความหนักแน่นอดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว จนเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ดำรงรักษาความดีนี้สืบไป โดยพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยจะกระทำขึ้นทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

ประมวลภาพ “กองเรือยุทธการ”เปิดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี'62

“กองทัพเรือ” ไฟเขียวให้เด็กเข้าชมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเปิดลานดาดฟ้าอากาศยานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มที่ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร อีกด้วย

“กองเรือยุทธการ” เปิด “เรือหลวงจักรีนฤเบศร – เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ต้อนรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยจัดความอำนวยสะดวกให้ ได้เที่ยวชมได้อย่างเต็มที่ พร้อมชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การบินผาดโผนทางอากาศ และแสนยานุภาพทางทะเล

นอกจากนี้ปีนี้กองทัพเรือ ยังได้เปิดให้เยาวชนขึ้นชมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ที่ต่อจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และเพิ่งเดินทางมาถึงไทยในวันที่ 7 ม.ค.62 ที่ผ่านมา
https://www.springnews.co.th/photo/419109

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี'62 ที่ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'62 ที่ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

เครื่องบินรบกองทัพอากาศไทย ในงานวันเด็ก ปี'62 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง

อนิวัฒน์ พรมมรังษี...หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินขับไล่ ของกองทัพอากาศไทย ผมก็เป็นอีกคนที่ฝัน ในมุมของช่างภาพคงได้แค่บันทึกภาพ (แบบกากมาก เพราะครั้งแรก) เพื่อแทนคำขอบคุณพวกพี่ๆ นักบินทุกคน ที่เสียสละเวลาทั้งชีวิต เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ เพราะน่านฟ้าไทย ต้องมีกองบินรบพร้อมรบ 24 ชั่วโมง
ปล.ภาพไม่สวยขออภัย พี่เขาขับไว บอกให้ช้าๆ ก็ไม่ฟัง
#COMBATCAMREA
#ตาของผู้บังคับบัญชาและประชาชน
#ตั้งโอ๋PhotoSport ช่างภาพสายลุย
คลิกที่นี่! เครื่องบินรบกองทัพอากาศไทย By อนิวัฒน์ พรมมรังษี เพื่อเข้าไปรับชมภาพทั้งหมด 124 ภาพ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ กองบิน 6 ดอนเมือง

ประมวลภาพอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562.../ By Pong Anusorn‎-ThaiArmedForce.com Discussion Group

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

บรรยากาศ งานวันเด็ก ปี'62 ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง

เที่ยววันเด็ก ที่สนามบินดอนเมือง.../By flying play
วันเด็ก 2562 กองบิน 6 การต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ F-5​ F-16 และการบินค้นหาช่วยชีวิต EC 725.../By JAME CASTER
RTAF Gripen solo on children's day thailand 2019.../ By veerasak noonpan
ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทุกท่านครับ