หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

IDEX 2017: China offers S-26 conventional submarine with Stirling engine AIP

The China Shipbuilding and Offshore International Corporation (CSOC) used the IDEX show in Abu Dhabi to market its S-26 conventional submarine for the first time with what it calls a "unique" version of the Stirling cycle engine air-independent propulsion (AIP) system.
Stirling cycle AIP systems use liquid oxygen and diesel fuel to power submarine electrical generators and extend submerged endurance.
A Stirling AIP has long been thought to equip the People's Liberation Army Navy (PLAN) Type 039B Yuan-class submarine, which forms the basis for the S-26 export variant.
A submarine model on display at IDEX and a new brochure clearly showed the S-26 has a large liquid oxygen tank to support its Stirling engine AIP.
CSOC officials would not provide an estimate of the submerged endurance for the S-26 model on display, saying it could be tailored to customer requirements.
Another industry source at IDEX familiar with AIP systems said that they doubted that the Chinese Stirling AIP, as configured, would provide submerged endurance for a week.
A CSOC brochure notes that its 2,660 ton displacement 'Conventional Submarine' has a length of 79.5 m, a beam of 8.6 m, maximum speed of 18 kt, a range of 8,000 n miles at 4 kt, and a maximum dive depth of 300 m.

http://www.janes.com/article/68024/i...ing-engine-aip

IDEX 2017: Chinese VT4 - Show debuthttp://www.janes.com/article/67946/i...vt4-show-debut

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม.. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1541

กำลังพลกองทัพบกไทย-มาเลเซีย ฝึกการซ้อมกระโดดร่ม.. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพบกไทย-มาเลเซีย ฝึกการซ้อมกระโดดร่ม จากเฮลิคอปเตอร์ Mi17V5 ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1488

รถถังฝึกซ้อมการยิง.. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1463

Cobra Gold 17 : กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่..

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ทำการฝึกประกอบกองกำลังขนาดใหญ่ เพื่อจำลองการต่อสู้ทางอากาศยานระหว่าง กองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1371

ที่มา: Cobra Gold Thailand

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) : พร้อมปฏิบัติราชการ

ร.ล.แหลมสิงห์ เรือตรวจการณ์ปืน ฝีมือคนไทย ตั้งแต่การออกแบบ การต่อเรือ และการติดตั้งระบบต่างๆ ยังมีความพร้อมปฏิบัติราชการ โดยที่ผ่านมา ได้รับหน้าที่เป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (Surface Warfare Officer Course) หัวข้อ ยุทธวิธีเรือยนต์เร็วโจมตี และ ในช่วงปลายเดือน จะรับหน้าที่เป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ต้นปืน (Gunnery Officer Course) ในหัวข้อ การควบคุมการยิงพื้นน้ำ และ ยิงฝั่ง ด้วยเครื่องควบคุมการยิงแบบ Mirador
By Admin ต้นปืน561
ที่มา: เรือหลวงแหลมสิงห์