หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรือหลวงตากสิน กับการปฏิบัติภารกิจแรกในต่างประเทศ

เรือหลวงตากสิน (422) กับการนำเรือออกสู่ทะเล เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ภายหลังจากที่เรือได้ผ่านการปรับปรุงระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว..
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.18 น. หน่วยเรือฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM - Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting -Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 16 พ.ค.59 โดยมี น.อ.สุเทพ ลิมปนันท์วดี เสธ.กยฝ.กร. เป็น ผบ.นฝ. ADMM - Plus 2016 กำลังประกอบด้วย ร.ล.ตากสิน และ ฮ.ตผ.1 (Super Lynx300) จอดเรือที่ฐานทัพเรือ Muara Naval Base เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่อมา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 11.45 น. ร่วมประชุมวางแผนการฝึก และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 11.45 น. จัดกำลังพลร่วมประชุมทบทวนสถานการณ์ฝึก Maritime Security ณ ศูนย์ประสานงานการฝึกนานาชาติ ฐานทัพเรือ Muara
ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
กองทัพเรือ จัดกำลังทางเรือเข้าฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM – Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting -Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. กองทัพเรือจัดกำลังทางเรือตั้งเป็นหน่วยเรือฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM – Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting - Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 26 เม.ย. – 16 พ.ค.59 โดยมี นาวาเอก สุเทพ ลิมปนันท์วดี เสนาธิการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ADMM - Plus 2016 มีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 ฮ.ตผ.1 (SUPER LYNX300) และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยังฐานทัพเรือ Muara Naval Base เนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศบรูไน
ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

การขนส่ง รถสายพานลำเลียง Type 85..


วิดีโอนี้ แสดงให้เห็นการขนส่ง รถสายพานลำเลียงพล Type 85 ของกองทัพบกไทย โดยทางรถไฟ..

Oplot-M Main Battle Tank 3D Model

Oplot-M Main Battle Tank 3D Model by goodjok

https://www.cgtrader.com/3d-models/vehicle/military/tank-oplot-m-main-battle-tank

T-84 OPLOT-T Model


ที่มา: http://www.galaxymodelwarrior.com/viewproduct_modelwarrior-07602

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย..

เผยภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย ในโรงงาน Malyshev ,ประเทศยูเครน เป็นภาพถ่ายในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศยูเครนและลิธัวเนีย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ที่มา: http://www.mil.gov.ua/news/2016/04/19/ministri-oboroni-ukraini-ta-litovskoi-respubliki-vidvidali-oboronni-pidpriemstva-harkova--/