หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตรวจรับเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ

พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการแลกเปลี่ยนโดยวิธีเจาะจง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับเครื่องยนต์ของ อากาศยานไร้คนขับ แบบ RTAF U1 และชมการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อไปดำเนินการตรวจรับขั้นต้น โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จังหวัดสระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น