หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือหลวงตากสิน ร่วมพิธีสุดยิ่งใหญ่ เชิดชูเกียรติทหารเรือไทย

17 มกราคม 2563 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด: กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2563” ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ และในการนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเทพา เรือ ต.97 และ เรือ ต.236 สนับสนุนในพิธีสดุดีและพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม โดย พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีฯ และ นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ


สืบเนื่องจากการที่ กองทัพเรือ และ จังหวัดตราด ได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สู้รบกับกองเรือฝรั่งเศสที่มารุกราน ซึ่งแม้กองเรือไทยจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสมเกียรติ จนทำให้กองเรือฝรั่งเศสได้รับความเสียหายจนต้องล่าถอยกลับไป การสู้รบในครั้งนั้น ฝ่ายไทยสูญเสียเรือรบ จำนวน 3 ลำ และทหารเรือไทยต้องพลีชีพ จำนวน 36 นาย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้น กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับจังหวัดตราด จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อรำลึกในวีรกรรมของทหารเรือไทย และเพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
กองทัพเรือ Royal Thai Navy


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น