หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

กองทัพเรือเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019

กองทัพเรือ ฝึกผสม AUSTHAI 2019 ร่วมกองทัพเรือออสเตรเลีย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ
22 เมษายน 2562 กองทัพเรือเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019 ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ณ ข้างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และทำการฝึกระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ซึ่งการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยาน โดยเน้นการฝึกในด้านสาขาสงครามผิวน้ำ สงครามใต้น้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น และการปฏิบัติการร่วมต่างๆ เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติการร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ /กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ประมวลภาพพิธีเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2019 /Cr. ภาพถ่ายโดย ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น