หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประมวลภาพการฝึก Cobra Gold 2019

ประมวลภาพการฝึก Cobra Gold 2019...ภาพยุทโธปกรณ์แบบต่างๆ ทั้งของฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกา ที่นำเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold ในปีนี้...
ภาพถ่ายจาก: Raveepat Aey > ThaiArmedForce.com Main Discussion Group

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น