หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ทอ.ไทย-ทอ.สหรัฐฯ ฝึกภาคการบิน Cobra gold 19

กองทัพอากาศไทย-กองทัพอากาศสหรัฐฯ ฝึกภาคการบิน Cobra gold 19… ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 กองทัพอากาศไทย และ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จัดกำลังพล และอากาศยาน เข้าร่วมการฝึกภาคการบิน โดยวางกำลัง ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  กองทัพอากาศไทย จัดเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 15 เครื่อง จากฝูงบิน 102, 103 และ 403 รวมทั้งเครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 1 เครื่อง จากฝูงบิน 601 เข้าร่วมการฝึก ในส่วนของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จัดเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 12 เครื่อง จาก 35th Fighter Squadron เข้าร่วมการฝึก สำหรับภารกิจการฝึกภาคการบินในครั้งนี้ เน้นการฝึกทางด้านยุทธวิธีการรบทางอากาศในภารกิจต่างๆ ได้แก่ การบินขับไล่ขั้นมูลฐาน การบินรบในอากาศ การบินสกัดกั้นที่ระยะสูงต่ำ การบินยุทธวิธีการรบในอากาศ การบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินสนับสนุนการส่งลงทางอากาศ การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรับ รวมถึงการบินประกอบกำลังขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และปรับปรุงข้อขัดข้องในการวางแผน ควบคุม และปฏิบัติการทางอากาศผสมระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ยุทธวิธี และเรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยระหว่างกัน Photo…Cobra Gold media ในส่วนกองทัพอากาศ /ที่มา: Sompong Nondhasa


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น