หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี'62 ที่ ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดการสาธิตการรบ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 โดยได้มีการแสดงจากหน่วยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในค่ายประกอบด้วย
- กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
- กองพันทหารม้า 21
- กองร้อยต่อสู้รถถังอาวุธนำวิถีที่ 6
- กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6

เพลง/Song:Man Of Steel - Troels B. Folmann - Dirty Dubstep Remix

2 ความคิดเห็น: