หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกลาโหม และคณะฯ

พลตรี กิติ นิมิหุต ประธานฯ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกลาโหม และคณะกรรมการฯ เดินทางมาตรวจและติดตามผลความก้าวหน้าโครงการของกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ เผ่าวิจารณ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ และกองบิน ๗ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่มา: http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/news-2017/42-2018/442-2018-08-03-09-53-58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น