หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

10,000 ชั่วโมงบิน Gripen กองทัพอากาศไทย เหนือน่านฟ้าออสเตรเลีย

10,000 ชั่วโมงบิน กริเพนกองทัพอากาศไทยเหนือ น่านฟ้าออสเตรเลียระหว่างการฝึก PITCH BLACK 2018

"ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากความรัก สมัครสมาน สามัคคี ของผู้บังคับบัญชา นักบิน ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ ทั้งพลังกาย พลังใจ และสติปัญญา นับเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศเป็นอย่างยิ่ง การบินครบ 1 หมื่นชั่วโมงบิน เป็นตัวชี้วัด ที่บ่งบอกความสำเร็จดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผมขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง”

(โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างการตรวจเยี่ยมกองกำลัง ทอ. ที่เข้าร่วมการฝึกผสม PITCH BLACK 2018, 14 ส.ค.61)

==========================
Gripen 39 C/D หรือ เครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก เป็นเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศจัดหาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนากองทัพอากาศ ตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” ภายใต้ชื่อโครงการ “PEACE SUVARNABHUMI” โดยโครงการระยะที่ 1 เครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก จำนวน 6 เครื่องแรก ได้มาถึงกองบิน 7 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2554 หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจรับ ได้ขึ้นทำการบินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2554 ได้มีพิธีบรรจุเข้าประจำการ ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2554 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม เป็นประธาน และเครื่องบิน 3 เครื่องสุดท้าย ตามโครงการจัดซื้อระยะที่ 2 ได้มาถึงกองบิน 7 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2556 ซึ่งเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก ของ ฝูง 701 กองบิน 7 ได้ปฏิบัติภารกิจการบินครบ 1 หมื่นชั่วโมงบิน เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2561
--------------------------------------------------------------------------------------------
ยามค่ำ...ปีก Gripen ก็ยังคงวาววาม ณ ดาร์วิน, เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างการฝึก PITCH BLACK 2018

"ไตรรงค์ธงรูปอาร์ม...ปีกทองขาววาววาม...บอกนามสีเทาไทย
เหนือนภาฟ้า...ไทย ใครรุกใครรานอธิปไตย
ทัพอากาศของไทย พลีชีพบูชา" 🎶🎶

==========================
การฝึกผสม PITCH BLACK 2018

เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศผสม โดยมีกองทัพอากาศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ และมีกองทัพอากาศจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อินเดีย ,อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, สหรัฐฯ และ ไทย กำหนดจัดการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 23 ส.ค.61 โดยวางกำลัง ณ ฐานทัพอากาศ Darwin, Tindal และ Townsville รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ใช้พื้นที่การฝึกภาคสนาม Bradshaw สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ Delmere และพื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียเป็นพื้นที่การฝึก เพื่อฝึกการวางแผนการปฏิบัติการส่งกำลังบำรุงในการวางกำลัง สำหรับการปฏิบัติการทางอากาศ

การฝึกผสม PITCH BLACK 2018 นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักบิน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการทางอากาศได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักนิยม ยุทธวิธีการรบ ระบบอาวุธสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ นอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากลแล้ว ยังช่วยการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น