หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต..

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ จัดหาเรือฟริเกต เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต ณ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหารเรือฟริเกต คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้แทน บริษัท DSME ร่วมพิธี ซึ่งพิธีวางกระดูกงูเรือในครั้งนี้ได้มีการผสมผสานระหว่างการตัดเค้กข้าว ให้ขาดออกจากกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวเกาหลี กับการเจิมเรือ ผูกผ้าสี และคล้องพวงมาลัย ตามธรรม เนียมของไทย จากนั้น เสนาธิการทหารเรือได้กดปุ่มสวิทช์ไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี TOT เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูง โดยรับฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูงจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ อู่ต่อเรือ DSME สาธารณรัฐเกาหลี
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/นาวาโท พงศ์นที อินทรบุญ
ที่มา:-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น