หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559

กองเรือยุทธการ ในฐานะกองอำนวยการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 กำกับดูแลฝึกของกองเรือฝึกฯ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและคณะฝ่ายอำนวยการ ในฐานะกองอำนวยการกองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ร่วมเดินทางไปกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการในการกำกับดูแลการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล กองทัพเรือ 59 ของกองเรือยุทธการ ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยกองเรือฝึกฯ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ และ การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกในทะเลพื้นที่อ่าวไทย และอ้นดามัน ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

สำหรับกองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 แบ่งการฝึกดังนี้
1.กองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ 
-การฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาที่สำคัญ เป็นการฝึกประลองยุทธ์ในทะเลแบ่งเป็น 2 กองเรือ และกำลังของทัพเรือภาคที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 17 -22 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
-การฝึกผสม Guardian Sea 2016 เป็นการฝึกยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริการ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน
-การฝึกร่วมกองทัพเรือ-กองทัพอากาศ (สนธิการฝึกกับ การฝึกแผนเฉลิมอากาศของ กองทัพอากาศ) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน
2. การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
(การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 นำกำลังทางเรือไปจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มา:กรมยุทธการทหารเรือ และกองเรือยุทธการ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น