หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเรือเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เวลา 0900 น. วันที่ 29 ก.พ.59
กำลังพลใน หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทัศนศึกษา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ก.พ.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb28.html
ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb29.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น