หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เปิดให้เยี่ยมชมเรือฝึกในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 ก.พ.59 : *เรือหลวงนเรศวร (421)

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb27.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น