หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

Media's day of FTX Cope tiger 2014


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในการฝึกผสมโคป ไทเกอร์ ๒๐๑๔ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคป ไทเกอร์ ๒๐๑๔ ทำการบินร่วมกันโดยเครื่องบิน Gripen ของไทย, F-16 สหรัฐฯ และ F-15 สิงคโปร์

นาวาอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศไทย) พร้อมด้วย COL Benedict Ang ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศสิงคโปร์) และ COL John Traettino ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๔ (กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา) ระหว่างที่ให้การสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก COPE TIGER 2014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น