หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

พิธีปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.111 ลงน้ำ

สมุทรปราการ (13 มี.ค.57) ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.111 ลงน้ำ


วันนี้ เวลา 13.39 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.111 ลงน้ำ โดยมีนางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จำนวน 3 ลำ พร้อมระบบสื่อสาร อาวุธ ระบบอื่นๆ รวมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ออกแบบและต่อเรือ ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำ ตั้งชื่อว่า เรือ ต.111 เรือ ต.112 และ เรือ ต.113

ลักษณะของเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือมีความยาวตลอดลำ 36 เมตร ความกว้างกลางลำ 7.60 เมตร ความลึกกลางน้ำ (Molded Depth) 3.60 เมตร เรือกินน้ำลึกเต็มที่ไม่เกิน (Molded Draught) 1.70 เมตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 36,000 ลิตร ความจุถังน้ำจืด ไม่น้อยกว่า 5,600 ลิตร มีถังน้ำจืดสำรองความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร และมีระวางขับน้ำเต็มที่ ประมาณ 150 ตัน

สำหรับขีดความสามารถทั่วไปของเรือดังกล่าวมีความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 27 นอต ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ 15 นอต ไม่น้อยกว่า 1,200 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติการในสภาวะทะเลได้ถึง Sea State 5 (ความสูงคลื่น 2.5 – 4 เมตร) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปฏิบัติการทางเรือได้อย่างต่อเนื่องในทะเลได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน และสามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ นอกจากนี้สามารถหยุดยั้งขัดขวางเรือผิวน้ำและป้องกันตนเองจากข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ ตรวจสอบเรือต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมและคุ้มครองเรือประมงและทรัพยากรธรรมชาติ เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว

เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ นอกจากจะมีขีดความสามารถทั่วไปแล้ว ยังมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการขนส่งทางธุรการชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสความเร็วสูง (RIB) อย่างน้อย 1 ชุด ปฏิบัติการพิเศษ ลำเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ ลำเลียงอุปกรณ์ปรับความดันบรรยากาศของกองทัพเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับกองเรือในทะเลตามขีดความสามารถของเรือ และสามารถบรรทุกและรองรับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ขนาด 20 ฟุต จำนวน 2 ตู้ พร้อมกับบรรทุกถังน้ำมันแบบยางขนาด 500 แกลลอน จำนวน 1 ถัง


ภาพถ่ายจาก: Aboat Mag AZine (รูปภาพลำดับที่ 5 - 12)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น