หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (RDF) ประจำปี 2555


เผยแพร่เมื่อ 2 ส.ค. 2012 โดย pomnco
การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ประจำปี 2555 ของกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2555 ณ จังหวัดตาก โดยเป็นการฝึกของหน่วยระดับกรมผสม ที่มีกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์มากที่สุด ของ กองทัพบก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น