หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

Photo Gallery: RTAF F-16A/B

RTAF F-16A @ Don Mueang 2004.01.10

RTAF F-16A @ Don Mueang 2005.01.08

RTAF F-16A/ADF @ Don Mueang 2006.01.13

RTAF F-16A @ Don Mueang 2007.01.13

RTAF F-16A @ Don Mueang 2008.01.12

RTAF F-16A @ Don Mueang 2009.01.10

RTAF F-16A @ Don Mueang 2010.01.09

 RTAF F-16A/B @ TAKHLI 2011.01.18

RTAF F-16A/B @ Don Mueang 2011.01.08

RTAF F-16A/B @ Don Mueang 2012.01.14
    Photo: http://www.mamboccv.com/THAI.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น