หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ร.ล.จักรีนฤเบศร ออกทดลองเรือ และทดสอบการขึ้น–ลง ของ SEA HAWK (S–70B) และ KNIGHT HAWK (MH–60S) บนเรือร.ล.จักรีนฤเบศร ออกทดลองเรือในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และในการออกเรือครั้งนี้ได้มีการทดสอบ การขึ้น – ลง ของอากาศยานบนเรือ ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ SEA HAWK (S–70B) และ KNIGHT HAWK (MH–60S) เมื่อ 17 – 18 พ.ย.54


ที่มา: เว็บไซต์ ร.ล.จักรีนฤเบศร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น