หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

GALLERY: GRIPEN 39 C/D and SAAB 340 AEW/B

เป็นภาพถ่ายเมื่อประมาณ 3 เดือน ที่ผ่านมา ในงานพิธีบรรจุเข้าประจำการของเครื่องบิน GRIPEN 39 C/D and SAAB 340 AEW/B ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี "GRIPEN 39 C/D and SAAB 340 AEW/B COMMISSIONING CEREMONY 7/7/2011"
ขอขอบคุณภาพถ่าย: โดย Wirote Nuyim

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น