หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทัพเรือภาคที ๒ จัดแสดงความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในศูนย์บรรเทาสาธารณภัย


ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อเตรียมการในการให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ ของทัพเรือภาคที่ ๒ ในกรณีที่เกิดเหตุ วาตะภัย อุทกภัย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเดือน ต.ค.๕๔นี้ โดยมี พล.ร.ท.ทวีป สุขพินิจ ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธี ณ ลานจอดอากาศยาน มวบ.กปก.ทรภ.๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔


ที่มา: ภาพกิจกรรมกองทัพเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น