หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงฯ ณ กองบิน ๗

นาวาอากาศเอก ชเนนทร์  สุขวารี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ และคณะ ได้ตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงและความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ ณ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายกองบิน ๗ ระหว่าง ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น