หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดการซักซ้อมย่อย

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดการซักซ้อมย่อย พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
https://www.facebook.com/rtarfhq.pr/photos/pcb.2758319047567097/2758296284236040/?type=3&theater

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น