หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“บิ๊กชุม” ผบ.กองเรือยุทธการ ขอสัตย์ปฏิญาณจะนำกำลับรบทางเรือ ร่วมปกป้องสถาบันชาติด้วยชีวิต

***เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้กล่าวให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติราชการต่อกำลังรบทางเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องในโอกาสขึ้นรับตำแหน่ง โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงแถวเข้ารายงานตน พร้อมรับมอบนโยบาย ณ ดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ในการนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ลั่นสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องหน้า ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) จะขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความเป็นธรรม ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองเรือยุทธการ สามารถสนองนโยบายของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***พร้อมประกาศให้กำลังพลรับทราบโดยทั่วกันว่า กำลังพลทุกนายจะต้องธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเศียรเกล้า ร่วมปกป้องสถาบันชาติไว้ด้วยชีวิต ดำรงความเป็นชาวเรืออย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นกองทัพของประชาชน หายใจเชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้โอวาทไว้กับกำลังพลชาวเรือทุกนาย

***ณัฐภูมินทร์ - พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 064-9893235 /ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น