หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Smart Air Force 2020


แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

โดยการนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นวิถีทางเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการพัฒนากองทัพอากาศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย

#น่านฟ้าไทยจะมิให้ใครย่ำยี
#SmartAirForce2020
#OneOfTheBestAirForcesInASEAN
#MayTheAirForceBeWithYouไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น