หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

RTAF : กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2018 、。。


Pitch Black 2018 、。。
By RTAF 、。。

Exercise Pitch Black .. is a biennial three week multi - national large force employment exercise conducted from RAAF Base Darwin and RAAF Base Tindal 、。。

Exercise Pitch Black 2018 will be held from 27 July to 17 August 2018 、。。

Exercises such as Pitch Black are pivotal to ensuring Air Force remains ready to respond whenever the Australian Government requires .. The training and integration of forces that occurs during this exercise directly supports Air Force’s ability to conduct operations 、。。

Exercise Pitch Black features a range of realistic, simulated threats which can be found in a modern battle - space environment and is an opportunity to test and improve our force integration, utilising one of the largest training airspace areas in the world - Bradshaw Field Training Area and Delamere Air Weapons Range 、。。

The exercise hosts up to 4000 personnel and up to 140 aircraft from around the globe including participants from Australia, Canada, France (New Caledonia), Germany, Indonesia, Netherlands, New Zealand, Singapore, Thailand, India, Malaysia and the United States and will include day and night flying 、。。

Activities such as Exercise Pitch Black recognises the strong relationship Australia has with its participant nations and the high value it places on regional security and fostering closer ties throughout the Asia Pacific region 、。。

Find out more at the Exercise Pitch Black 2018 :-https://www.airforce.gov.au/exercises...

"บิ๊กจอม"ให้โอวาท กำลังพลร่วมฝึกผสมPITCH BLACK 2018 :-https://www.dailynews.co.th/politics/...

RTAF News ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยม Pitch Black 2018 :-http://www.rtaf.mi.th/th/RTAFNews/Pag...

"บิ๊กจอม"ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม PITCH BLACK 2018 :-https://www.dailynews.co.th/politics/...

RTAF_Basic Doctrine 2551 、。。https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Core Values 2556 、。。https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。https://plus.google.com/u/0/collectio...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น