หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

RTAF F-5 E/F Tiger II & Tigris/Super Tigris in Thailand 、。。

เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ค. 2018
40th Year Anniversary F-5 E/F in Thailand Since 1978 、。。
By RTAF 、。。

RTAF F-5 E/F Stories in Thailand 、。。

The Royal Thai Air Force (RTAF) had their F-5s undergo an entensive upgrade program, resulting in the aircraft re - designated as F-5T Tigris .. They are armed with Python III and IV missiles; and equipped with the Dash helmet-mounted cueing system 、。。

Similar programs have been carried out in Chile and Brazil with the help of Elbit .. The Chilean upgrade, called the F-5 Tiger III Plus, incorporated a new Elta EL/M-2032 radar and other improvements .. The Brazilian program, re - designated as F-5M, adds a new Grifo - F radar along with several avionics and cockpit refurbishments, including the Dash helmet .. The F-5M has been equipped with new weapon systems such as the Beyond Visual Range Derby missile, Python IV short - range air - to - air missile, SMKBs smart bomb, and several other weapons 、。。

F-5E Tiger II & F-5T-Tigris/Super Tigris of the Royal Thai Air Force :-
https://thaimilitaryandasianregion.wo...

RTAF F5 E:F Upgrade .. Super Tigris :-
https://drive.google.com/file/d/1BV2j...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...
--------------------------------------------------
ใน VDO นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ RTAF F-5 E/F พูดถึงความเป็นมา ภารกิจ และเกียรติประวัติในการรบของเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ในระหว่างที่บรรจุเข้าประจำการอยู่ในกองทัพอากาศตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา... นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถทางการรบ เพื่อให้พร้อมรับกับภัยคุกคามอยู่เป็นระยๆ นับตั้งแต่บรรจุเข้าประจำการอยู่ในกองทัพอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2521 ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้ง โดยบริษัท Elbit ,ประเทศอิสราเอล และการปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 3 [VDO นาทีที่ 08.48]...เดือนกันยายน 2557 (36 ปี หลังเข้าบรรจุประจำการ) เป็นการเสริมสร้างเขี้ยวเล็บที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศ โดยการปรับปรุงนี้ เพื่อให้เกิดความเป็น Digital Air Force และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NETWORK CENTRIC AIR FORCE) จึงจำเป็นต้องมีเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างทันท่วงที...

ที่ผ่านมานั้น บริษัท Elbit ได้ทำการปรับปรุง F-5T Tigris ของฝูงบิน 211 และการปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้สูงกว่า F-5T Tigris...จะเพิ่มขีดความสามารถดังนี้
- การปรับปรุงระบบ Avionic
- การติดตั้ง Missiom Computer
- การปรับปรุงห้องนักบิน โดยติดตั้งจอภาพสี 3 จอ
- การจัดหาหมวกบินติดศูนย์เล็ง DASH IV
- ระบบนำทางด้วย GPS
- ระบบ Electro-optic
- ที่สำคัญยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ Python-5 Missile และ Derby Missile อาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลกว่าสายตาเป็นครั้งแรกกับเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ของกองทัพอากาศไทย

และหลังจากการปรับปรุงครั้งนี้แล้วกองทัพอากาศไทยจะมี F-5E/F ซึ่งดำรงขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองภารกิจป้องกันประเทศไปอีกไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยหลังจากการปรับปรุงแล้ว...F-5T Tigris จะเปลี่ยนชื่อเป็น "F-5ST Super Tigris" ในอนาคต ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และกำลังสำคัญที่มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ในยุค 4.5 เลยทีเดียว ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น